Ilkassa kehitetään työnantajamielikuvaa järjestelmällisesti. Hyvä mielikuva näkyy arjessa ja viivan alla.  

– Kehitämme työnantajamielikuvaamme, jotta saamme parhaat, osaavimmat ja meille sopivimmat työntekijät rekrytoitua, ja jotta pystymme sitouttamaan nykyisiä työntekijöitämme, Ilkka-Yhtymän henkilöstöjohtaja Annika Tuovinen kertoo.  

Tuovisen mukaan työnantaja- mielikuva vaikuttaa viime kädessä Ilkan tuloksellisuuteen ja kilpailukykyyn. Tarve työn- antajamielikuvan kehittämiselle on korostunut viime aikoina.  

– Rekrytoimisesta on tullut kovaa kilpailua, jossa houkuttelevasta työnantajamielikuvasta on apua. Samaan aikaan konsernimme on laajentunut ja muuttunut nopeaan tahtiin, minkä vuoksi on tärkeää, että viestimme työntekijöillemme, mitä kaikkea Ilkka on ja millaisia uramahdollisuuksia tarjoamme, Tuovinen avaa.  

Projektista vipuvartta  

Ilkan työnantajamielikuvaa alettiin kehittää systemaattisesti vuoden 2021 aikana. Työ kulminoitui työnantajamielikuvan kehittämisen projektiin, jonka projektipäällikkönä toimi digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija Joonas Autio 

– Projektia startatessamme valitsimme tiettyjä asioita, jotka halusimme saada kuntoon. Projektin tärkeimpiä anteja olivat työnantajamielikuvan lähtötason mittaus, Ilkan arvolupauksen määrittäminen, rekrytointiprosessin kehittäminen, somekäytäntöjen sisäistäminen sekä uratarinoiden tuottaminen, Autio ynnää.  

Projekti oli koko konsernia osallistava syväsukellus työn- antajamielikuvan syntymekanismeihin. Mistä työnantaja-
mielikuva siis rakentuu?  

– Lyhyesti sanottuna kaikesta. Millaista työntekijän ja johdon välinen vuorovaikutus on, miten työntekijä kokee oman työnsä suhteessa tavoitteisiinsa, vastaavatko yrityksen arvot työntekijän tai työnhakijan arvoja, millaisessa ympäristössä ja millaisin välinein työtä tehdään… Kaikki tämä vaikuttaa, Autio kertoo.  

Sadonkorjuun aika  

– Saimme projektin aikana kylvettyä hyvän siemenen – nyt emme voi jättää satoa korjaamatta, vaan systemaattista työtä työnantajamielikuvamme kehittämiseksi tulee jatkaa, Tuovinen sanoo.  

Yksittäisistä kehityskohteista erityisesti rekrytoinnin prosesseihin aiotaan jatkossakin panostaa voimakkaasti. Lisäksi kehitysprojektin yhteydessä tehty lähtötason mittaus paljasti huomiota vaativia asioita.  

– Lähtötason mittauksen tulokset itse asiassa yllättivät meidät positiivisesti. Sen perusteella Ilkan vahvuuksia ovat erityisesti merkityksellisen työn tarjoaminen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat. Toisaalta kehittämistä meillä on siinä, että saamme vahvuutemme kerrottua myös konsernin ulkopuolelle, Autio pohtii.  

Työnantajamielikuvan kehittäminen on vastuutettu Ilkan HR-, viestintä- sekä markkinointiosastoille. Tuovinen ja Autio kuitenkin painottavat, että työnantajamielikuva on koko henkilöstön ja konsernin yhteinen asia. Työnantaja-
mielikuvan tilaa ja vaikutuksia seurataan jatkossa mm. työntekijöiden vaihtuvuuden, rekrytointikustannusten, sairauspoissaolojen ja NPS-suositteluindeksin avulla. 

 

Ilkka – Merkityksellistä työtä merkityksellisille ihmisille  

Ilkka – Meaningful work for meaningful people  

Ilkan arvolupaus

TEKSTI: MATIAS OJANPERÄ, KUVA: JENNA KOIVISTO