Ilkassa panostetaan nyt suunnitelmalliseen osaamisen kehittämiseen. HRD-asiantuntija Piia Uusi-Kakkurin mukaan se johtaa win-win-
tilanteeseen.  

– Meille työnantajana osaamisen kehittäminen mahdollistaa jatkuvan uudistumisen, kun meillä on osaavia ja eteenpäin katsovia ammattilaisia töissä. Samalla ihmisillemme on todella tärkeää, että omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan voi kehittää koko uran ajan, kertoo Uusi-Kakkuri 

Näiden päämäärien saavuttamiseksi kesällä 2021 Ilkan henkilöstökehittämisen tehtävissä aloittanut Uusi-Kakkuri tekee päivittäin töitä. Hän vastaa mm. koulutussuunnittelusta ja osaamisen kehittämisen prosesseista.  

Jokapäiväinen tekeminen keskiössä  

Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista tekemistä, jolla varmistetaan, että organisaatiossa on nyt ja tulevaisuudessa strategiaa tukevaa osaamista. Uusi-Kakkuri kuitenkin korostaa, että yksilön näkökulmasta tärkeintä osaamisen kehittämisessä on työssäoppimisen mahdollistaminen. 

– Toivon ihmisten muistavan, että osaaminen kehittyy päivittäisen uteliaisuuden, tekemisen ja kehitysprojektien kautta eikä pelkästään ulkoisissa koulutuksissa. Hyvä esimerkki on uuden toimitusjärjestelmämme käyttöönotto, jossa pääkäyttäjämme huolehtivat, että teknisen käyttöönoton jälkeen oli koko ajan saatavilla tukea aidoissa työtilanteissa esille tulleissa kysymyksissä, Uusi-Kakkuri havainnollistaa.  

Konkretian kautta tavoitteisiin  

– Olemme tehneet osaamisen kehittämistä esimerkiksi koulutussuunnitelmien muodossa jo pitkään, mutta viime vuonna otimme harppauksia kohti suunnitelmallisempaa, tavoitteellisempaa ja seurattavampaa tekemistä, Uusi-Kakkuri toteaa.  

Uusi-Kakkuri nostaa esimerkiksi ensimmäisen kerran tehdyt tiimi- ja yksilökohtaiset osaamismatriisit sekä niihin liittyneet osaamiskeskustelut.  

– Niiden avulla näemme, missä tilanteessa olemme osaamisemme suhteen tällä hetkellä ja mihin asioihin meidän on syytä ensisijaisesti keskittyä osaamisen kehittämisessä, jotta pääsemme strategiamme mukaisiin tavoitteisiin, Uusi-Kakkuri sanoo.  

Konkreettisia osaamisen kehittämisen toimenpiteitä on käynnissä useampia. Loppuvuonna 2021 lanseerattiin sisäinen oppimisalusta Ilkka Academy, joka täydentää konsernin tasolla Lianassa jo pidempään käytössä ollutta vastaavaa järjestelmää. Lisäksi huomiota on kiinnitetty ja tullaan kiinnittämään mm. perehdytysprosessin ja Ilkka Trainee -ohjelma kehittämiseen, esihenkilöiden kouluttamiseen sekä tietosuojaan ja -turvaan liittyvään koulutukseen.  

ILKKA ACADEMY 

  • Ilkan sisäinen digitaalinen oppimisalusta, jonne kootaan eri aihealueiden opetus- ja kurssimateriaalia koko konsernin hyödynnettäväksi.  
  • Tarkoituksena on edistää työntekijöiden jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä.  
  • Työntekijät voivat suorittaa kursseja ja palata tarjolla olevaan tietoon paikasta ja ajasta riippumatta.  
  • Uusia vuorovaikutuksellisia oppimissisältöjä tulee tarjolle jatkuvasti, osa sisäisesti tuotettuja ja osa ulkoa hankittuja. 

 

TEKSTI: MATIAS OJANPERÄ, KUVA: JARNO PELLINEN