Myynninmaailma on jo nykyisellään elävä esimerkki onnistuneesta kasvutarinasta, mutta yhä suurempien kasvunäkymien äärellä ajan koettiin olevan kypsä nahan luomiselle. 

Brändiuudistus käynnistettiin viime vuoden alkupuolella, ja projektissa laitettiin uusiin puihin kaikki aina brändi-
identiteetistä ja -viestistä yritystunnuksiin, väreihin ja kuvamaailmaan saakka. Uudella ilmeellä tullaan julki keväällä. 

Myynninmaailman markkinointijohtaja Miia Heinon mukaan brändiuudistus on kasvunäkymien lisäksi tarpeellinen myös asiakasnäkökulmasta. 

– Myynninmaailmalaisuutta kiteyttävät isot tavoitteet tuleville vuosille. Yritys kasvaa koko ajan, ja B2B-tiennäyttäminen on strategiassamme suuressa roolissa. Seuraava luonteva askel oli brändin uudistaminen, jotta kohderyhmille olisi entistäkin selvempää, keitä me olemme ja mitä vahvuutemme ovat, Heino kuvailee. 

Asiakkaat edellä 

Eräs Myynninmaailman suurimmista vahvuuksista onkin juuri asiakaslähtöisyys. Ei siis ihme, että brändiuudistuksessa otettiin erityisesti huomioon asiakasnäkökulma. 

– Toteutimme asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa kysyimme muun muassa, mitä meihin mielletään, mitä vahvuuksinamme pidetään sekä mitä meissä arvostetaan. Lisäksi teimme kohderyhmil- lemme bränditutkimuksen. Tuloksena saimme arvokasta tukea suuriinkin asioihin kuten mikä yrityksen nimi tulisi olla, mihin meidän pitäisi keskittyä ja minkälaisiin asioihin kohderyhmämme tarvitsevat apua. Kaikkiaan kävimme siis läpi todella laajan analysointi- ja tiedonhankintavaiheen. 

Myynninmaailma asennoituikin brändiuudistukseen kuten projekteihinsa yleensä. 

– Olemme analyyttinen toimisto muutenkin. Käsittelemme paljon tietoa ja toimimme sen pohjalta. Ajatustyö oli tämänkin projektin taustalla vahvana, emmekä menneet pelkältä fiilispohjalta, Heino terävöittää. 

Projektin suurimmaksi haasteeksi hän nimittää kaiken olennaisen kiteyttämisen yhteen brändi-identiteettiin. 

– Helposti lähestyttävyys ja maanläheisyys ovat meille tärkeitä piirteitä. Sellaisen esiin tuominen markkinoinnin pirstaloituneessa kentässä, jossa on monia tapoja tehdä B2B-liiketoimintaa, voi olla hankalaa. Konkreettiseksi esimerkiksi voisi nostaa visuaalisen ilmeen kuvituskuvat, joiden tuli edustaa yhtä aikaa asiantuntevuutta ja asiakaslähtöisyyttä. 

Uutta ja vanhaa 

Kaiken mahdollistavassa asiakaslähtöisyydessä on Heinon mukaan avainroolissa kyky puhua yhteistä kieltä. 

– Olemme valinneet linjan, jossa sen sijaan, että viljelisimme hienoja trendisanoja, kuulostamme ymmärrettäviltä ja meiltä saa apua. 

Yhteinen sävel löytyi myös Myynninmaailman henkilöstössä. 

– Meillä on toimistollinen huippuammattilaisia ja jokaisella luonnollisesti myös oma näkemys. Se, että tämä lähes 40-henkinen orkesteri saatiin osallistettua ja heidän mielipiteitään kuuluville, on jo todellinen onnistuminen, Heino naurahtaa. 

Markkinointijohtaja kiitteleekin henkilöstöä vuolaasti. 

– Porukan intoutumisella brändityöhön on ollut valtava merkitys ja se näkyy myös lopputuloksessa. Olemme nyt aivan selkeästi uusi Myynninmaailma, jolla on kuitenkin juuret tukevasti historiassa. Olemme sama asiantunteva toimisto kuin ennenkin, mutta imagoltamme edustamme enemmän tätä päivää. 

”Myynnin-
maailmalaisuutta kiteyttävät isot tavoitteet tuleville vuosille.” 

Miia Heino, Myynninmaailman markkinointijohtaja

 

TEKSTI: EMILIA SAARELA, KUVA: HANNU PETTINEN