Liana Technologiesin sähköpostimarkkinoinnin ratkaisun LianaMailerin avulla lähetetään infrajätti Colas Groupin koko Euroopan sisäiset uutiskirjeet kaikille yhtymän työntekijöille. 

Colas Group on yksi maailman johtavista yrityksistä liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa ja kunnostamisessa. Yhtymällä on toimintaa 50 maassa, yli 55 000 työntekijää ja 12,3 miljardin euron liikevaihto vuonna 2020. Organisaatio toimii kyseisen alan kolmella eri segmentillä: tieverkko, rataverkko ja materiaalit. Yrityksen missiona on toimia kestävän liikenteen puolesta suunnittelemalla, mainostamalla ja rakentamalla infrastruktuuriratkaisuja.  

Colasin pääkonttori suositteli Liana Technologiesia Colas Europelle. Kollegojen kertomat positiiviset kokemukset saivat nämä valitsemaan Lianan sähköpostimarkkinointratkaisun organisaation käyttöön. He vakuuttuivat heti Lianan joustavasta toimintatavasta sekä kattavasta analyysistä yrityksen nykytilasta, joiden pohjalta Liana loi juuri Colas Europen tarpeisiin räätälöidyn tarjouksen.  

Yhteistyö Colasin ja Lianan välillä sujui hyvin, sillä kumpikin osapuoli todella kuunteli ja kiinnitti huomiota toisen ideoihin. Myös saavutettuja tuloksia analysoitiin yhdessä ja niiden pohjalta keskusteltiin jatkotoimenpiteistä, joiden avulla tuloksia voitaisiin parantaa entisestään.  

– Olemme enemmän kuin pelkkä teknologian tarjoaja. Colas Europen projektien ja tarpeiden ymmärtäminen on avain parhaan mahdollisen ratkaisun ja korkeimman tasoisen palvelun toimittamiseen, Account Manager Eric Chedaleux Lianalta kertoo yhteistyöstä.  

Yhteistyön päällimmäisenä lopputuloksena Colasilla on nyt alusta, jonne he kokoavat kaiken tärkeän informaation yrityksen aktiviteeteista 12 maasta koostuvalla toiminta-alueella. Uudistetun uutiskirjeen avulla organisaatio informoi sekä työntekijöitään että asiakkaitaan.  

– Korvaamattomat työkalut tulevaisuuden sisäl­tö-strategiallemme, Colas Europen viestintäjohtaja Veronika Halajova kuvailee Lianan ratkaisuja. 

Lianan työkalujen hyödyntäminen on merkittävästi yksinkertaistanut Colas Europen markkinointipon­nisteluja sekä mahdollistanut eri toimenpiteiden ja niiden tulosten monitoroinnin: Sekä sisäisillä että ulkoisilla uutiskirjeillä on yli 60 prosentin avaussuhde.   

Colas pitää työkaluja moderneja, ammattimaisina sekä käyttäjäystävällisinä. Niiden suurin hyöty on yrityksen mukaan kuitenkin se, että vain muutaman klikkauksen avulla he voivat selvittää, mitä sisältöjä avataan, klikataan tai luetaan.  

– Lianan kanssa toimiminen on ollut loistavaa. Heti alusta lähtien meille välittyi tunne siitä, ettemme ole vain jokin satunnainen asiakas, jota kehotetaan valitsemaan parhaiten myyviä tuotteita, Halajova summaa. 

”Olemme enemmän kuin pelkkä teknologian tarjoaja.”

Eric Chedaleux, Account Manager Liana Technologies

 

TEKSTI: KATARIINA SALMELA, KUVA: TONI SUKKALA