Taloustieto

Avainluvut kvartaaleittain

Avainluvut vuositasolla

Tästä osiosta löytyvät konsernin avainluvut vuosilta 2018-2020. Tuloslaskelma. tase, tunnusluvut, liikevaihto toimialoittain ja liikevoitto toimialoittain ovat sekä sivustolla että excel-tiedostona.

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma excel-tiedostona

Konsernituloslaskelma (1000 eur) 1-12/ 2020 1-12/ 2019 1-12/ 2018
Liikevaihto 45 805 36 428 36 476
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -26 44
Liiketoiminnan muut tuotot 321 178 1 706
Materiaalit ja palvelut -13 079 -13 310 -13 594
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -23 028 -15 344 -14 688
Poistot -2 963 -1 648 -1 594
Liiketoiminnan muut kulut -8 362 -5 934 -5 371
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 15 834 605 555
Liikevoitto/ -tappio 14 528 950 3 534
Rahoitustuotot ja -kulut 4 039 2 953 -1 232
Voitto/ tappio ennen veroja 18 567 3 903 2 302
Tuloverot 253 -130 -306
Katsauskauden voitto/ tappio jatkuvista toiminnoista 18 820 3 773 1 996
Katsauskauden voitto/ tappio lopetetuista toiminnoista 53 189
Katsauskauden voitto/ tappio yhteensä 3 773 55 185

Tase

Konsernitase excel-tiedostona

KONSERNITASE (1000 eur) 2020 2019 2018
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 12 351 1 580 1 082
Liikearvo 15 822 1 427 603
Aineelliset hyödykkeet 7 519 7 128 7 749
Osuudet osakkuusyhtiöissä 18 270 2 436 1 683
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 83 169 74 560 52 856
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 710 617 567
Muut aineelliset hyödykkeet 211 211 211
PITKÄAIKAISET VARAT 138 051 87 959 64 751
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 696 632 765
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 916 2 461 2 330
Tuloverosaaminen 6 161 29
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 35 664 9 563 15 295
Rahat ja pankkisaamiset 6 919 45 901 49 291
LYHYTAIKAISET VARAT 48 201 58 719 67 710
VARAT 186 252 146 678 132 462
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 72 830 64 148 42 386
Muuntoerot 23
Kertyneet voittovarat 79 844 66 133 72 475
OMA PÄÄOMA 159 113 136 697 121 277
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 1 545 210 29
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 232 178 2 124
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 7 365 660 20
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 10 142 1 048 2 173
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 100 164 1 105
Ostovelat ja muut velat 15 734 8 646 7 848
Tuloverovelka 163 123 59
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16 997 8 933 9 012
OMA JA VIERAS PÄÄOMA 186 252 146 678 132 462

Tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut excel-tiedostona

Konsernin tunnusluvut 12/2020 12/2019 12/2018
Liikevaihto (Meur) *) 45,8 36,4 36,5
Liikevoitto/ -tappio (Meur) *) 14,5 0,9 3,5
% liikevaihdosta *) 31,7 2,6 9,7
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto *) 1,8 1,2 1,6
% liikevaihdosta *) 3,9 3,4 4,5
Tulos/osake (eur) *) 0,74 0,15 0,08
Tulos/osake (eur) 0,74 0,15 2,17
Oma pääoma/osake (eur) 6,25 5,37 4,77
Henkilöstö keskimäärin 436 263 262
Investoinnit (Meur) **) **) 1,9 0,8 1,8
Korolliset velat (Meur) 2,3 0,3 3,2
Omavaraisuusaste, % 87,7 94,6 93,0
Osakekannan markkina-arvo (Meur) 107,7 90,7 91,2
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä (tuhatta kpl) 25 450 25 450 25 450
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä (tuhatta kpl) 25 450 25 450 25 450

*) Jatkuvat toiminnot
**) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

Liikevaihto toimialoittain

Konsernin liikevaihto toimialoittain excel-tiedostona

Liikevaihto (1000 eur)  1-12/2020  1-12/2019  1-12/2018
Media- ja markkinointipalvelut 29 659 31 195 30 903
Painopalvelut 7 968 10 077 10 859
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut 13 910
Kohdistamattomat 379 2 161 2 256
Segm. välinen liikevaihto -6 110 -7 005 -7 541
Konserni yhteensä 45 805 36 428 36 476

Liikevoitto toimialoittain

Konsernin liikevoitto toimialoittain excel-tiedostona

Liikevoitto/ -tappio, jatkuvat toiminnot (1000 eur)  1-12/2020  1-12/2019  1-12/2018
Media- ja markkinointipalvelut 1 140 92 700
Painopalvelut 86 1 022 1 056
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut 487
Kohdistamattomat 12 815 -164 1 778
Konsernin liikevoitto/ -tappio jatkuvista toiminnoista yhteensä 14 528 950 3 534

Osavuosi- ja puolivuosikatsaukset

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2020

Lataa PDF:

Vuosikertomus 2020

ESEF-raportointivaatimusten mukainen XHTML-tiedosto

Lataa XHTML-tiedosto tästä: 743700KMZL7E8PLI5X73-2020-12-31_fin

Edellisten vuosien vuosikertomukset:

Strategiset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti
  • Digitaalisen liiketoiminnan vuotuinen kasvutavoite konsernissa yli 10 %
  • Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
  • Omavaraisuusaste vähintään 40 %

Tulevaisuuden näkymät

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Osavuosikatsaus 8.11.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Puolivuosikatsaus 9.8.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Tulosvaroitus 21.6.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Osavuosikatsaus 11.5.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Tilinpäätöstiedote 25.2.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Osavuosikatsaus 2.11.2020

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Puolivuosikatsaus 10.8.2020

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Osavuosikatsaus 4.5.2020

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Tulosvaroitus 23.3.2020

Ilkka-Yhtymä arvioi koronavirusepidemian vaikutusten heikentävän liiketoimintojensa kannattavuutta.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2020:
Liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Ilkka-Yhtymä-konsernin aikaisempi tulosennuste, joka on julkaistu 17.2.2020, ei ole enää voimassa. Perusteltuja arvioita koronavirusepidemian vaikutuksista liiketoimintaan on vielä liian aikaista tehdä. Epävarman tilanteen johdosta Ilkka-Yhtymä-konserni ei tässä vaiheessa anna uutta näkymää kuluvalle vuodelle.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Tilinpäätöstiedote 17.2.2020

Yritysostoista johtuen Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Osavuosikatsaus 4.11.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Puolivuosikatsaus 5.8.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Osavuosikatsaus 6.5.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Tilinpäätöstiedote 18.2.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Osavuosikatsaus 5.11.2018

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Puolivuosikatsaus 6.8.2018

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Osavuosikatsaus 7.5.2018

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Tilinpäätöstiedote 20.2.2018

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.