Sijoittajayhteydet

Ilkka-Yhtymä-konsernin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja. Ilkka-Yhtymän sijoittaja- ja mediasuhteita hoitavat konsernin talouspalvelut ja johdon assistentti toimitusjohtajan johdolla. Talouspalvelut ja johdon asiantuntija vastaavat toimitusjohtajan johdolla myös pörssitiedottamisesta ja sijoittajainformaatiosta verkossa.

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikalla kuvataan Ilkka-Yhtymä Oyj:n viestinnän ja sijoittajasuhteiden linjaukset, roolit ja vastuut.

Tutustu tiedonantopolitiikkaan tästä

Sijoittajasuhteet

Olli PirhonenToimitusjohtaja
(06) 247 7110 | 040 766 5418
etunimi.sukunimi@ilkka-yhtyma.fi