Ilkka Oyj sijoituskohteena

Missio

Informaatio yhdistää

Vahva markkina-asema

Ilkan lehtien markkina-asema omalla alueella on hyvä. Ilkassa tulot jakautuvat keskimääräistä tasaisemmin mediatuottojen, painotuottojen ja levikkituottojen kesken.

Maakuntalehtien lukija- ja asiakasuskollisuus tulee edelleen pysymään korkealla, koska alueellisuus on edelleen olennainen osa suomalaista sanomalehtijournalismia. Ilkan vahvuudet maakunta- ja paikallislehtiliiketoiminnassa ovat paikallisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen. Tiiviillä lukijasuhteella ja korkealla levikkipeitolla yhtiö ylläpitää omien lehtien hyvää kilpailukykyä ilmoitusvälineinä.

Investoimme tuottavaan kasvuun

Haemme liikevaihdon kasvua sekä medialiiketoiminnasta että sen ulkopuolelta. Oikaistu oman liiketoiminnan liikevoittotavoite on 10 %.

Vastuullinen toimija

Konsernissa on määritelty vastuullisen yritystoiminnan periaatteet, joita yhtiö noudattaa kaikessa toiminnassa. Hallinnossa noudatetaan Corporate Governance -suosituksia, jotka määrittävät hyvän hallintotavan.

Ilkassa on arvoihin ja tulostavoitteisiin perustuva johtamistapa sekä tulosorientoitunut yrityskulttuuri.

Aktiivinen osingonmaksaja

Ilkka Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

Raportit ja esitykset