Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Ilkka-Yhtymä on mediakonserni, jonka muodostavat emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj, painotoimintayhtiö I-print Oy, kustannusyhtiö I-Mediat Oy ja ohjelmistoyritys Liana Technologies Oy. I-Mediat Oy:n tytäryhtiötä ovat: somessa.com Oy Ab ja Myynninmaailma Oy ja MySome Oy. Myynninmaailman tytäryhtiö on Digimoguli Oy. Lisäksi konserniin kuuluu kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja osakkuusyhtiöt Arena Partners Oy (41,17 %), Yrittävä Suupohja Oy (38,5 %) ja 29.10.2021 alkaen KPK Yhtiöt Oyj (20,43%).

0
Liikevaihto, teur (2020)
0
Liikevoitto, teur (2020)
0
Henkilöstö keskimäärin (2020)

Missio, visio ja arvot

Strategia

Ilkka-Yhtymän strategiset päämäärät

Päivitetyn strategiamme seuraavat neljä painopistealuetta ohjaavat toimintaamme:

  • Investoimme tuottavaan kasvuun.
  • Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla.
  • Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluita.
  • Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen.

Strategiset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti
  • Digitaalisen liiketoiminnan vuotuinen kasvutavoite konsernissa on yli 10 %
  • Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
  • Omavaraisuusaste vähintään 40 %

Omistajuus ja osingonjakopoliikka

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.