Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Ilkka-Yhtymä on mediakonserni, jonka muodostavat emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj, painotoimintayhtiö I-print Oy, kustannusyhtiö I-Mediat Oy ja ohjelmistoyritys Liana Technologies Oy. I-Mediat Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä, somessa.com Oy Ab ja Myynninmaailma Oy.

Lisäksi konserniin kuuluu kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja osakkuusyhtiöt Arena Partners Oy (41,17 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,5 %).

0
Liikevaihto, teur (2019)
0
Liikevoitto, teur (2019)
0
Henkilöstö keskimäärin (2019)

Missio, visio ja arvot

Strategia

Ilkka-Yhtymän strategiset päämäärät 2019–2021

Päivitetyn strategiamme seuraavat neljä painopistealuetta ohjaavat toimintaamme:

 • Investoimme tuottavaan kasvuun.
  Keskeinen tavoitteemme on kääntää liikevaihdon kehitys merkittävään kasvuun strategiakauden aikana.
 • Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla.
  Panostamme digitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin. Kaikki sisällöt, tuotteet ja palvelut tuotetaan suoraan digitaaliseen muotoon ja ne julkaistaan maksaville tilaajille nopeasti. Analysoidun tiedon käyttöä tehostetaan ja nopeutetaan kaikessa päätöksenteossa.
 • Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluita.
  Tekemisemme perustuu analysoituun tietoon kysynnästä ja asiakasodotuksista. Uudistamme markkinoinnin tukemaan kysynnän kasvua ja myynnin tuloksentekokykyä.
 • Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen.
  Panostamme strategisesti tärkeisiin osaamisalueisiin. Kaikkia prosesseja tehostetaan, karsitaan päällekkäisyyttä ja lisätään ketteryyttä.

Strategiset tavoitteet

 • Liikevaihdon kasvattaminen sekä medialiiketoiminnasta että sen ulkopuolelta.
 • Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
 • Omavaraisuusaste vähintään 40 %

Omistajuus ja osingonjakopoliikka

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.