Ilkka Oyj                               Sisäpiiritieto 29.7.2022, klo 10.15

TULOSVAROITUS: ILKKA-KONSERNI HEIKENTÄÄ NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2022

Ilkka-konserni heikentää vuoden 2022 näkymiään oikaistun oman toiminnan liikevoiton osalta.

Liikevaihdon osalta tulosohjaus pysyy ennallaan, vaikka Ukrainan sodan ja markkinanäkymien heikentymisen vaikutusten arvioidaan näkyvän jonkin verran jokaisen liiketoiminta-alueen liikevaihdon kehityksessä. Liikevaihdon arvioitu kasvu johtuu pääosin loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana tehdyistä yrityshankinnoista.

Merkittävästi kohonneen inflaation johdosta kustannuksissa on nousupaineita loppuvuoden aikana, minkä arvioidaan näkyvän esimerkiksi jakelun ja paperin hinnoissa. Heikentyneiden markkinanäkymien ja yleisen kustannusinflaation johdosta Ilkka-konserni arvioi koko vuoden 2022 oikaistun oman toiminnan liikevoiton jäävän edellisen vuoden tasolle tai laskevan hieman.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2022:

Koronaviruspandemiasta ja geopoliittisesta tilanteesta johtuen näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta. Ilkka-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai laskevan hieman. Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

Ilkka-konserni on osavuosikatsauksessa 9.5.2022 antanut näkymät vuodelle 2022 seuraavasti:

Koronaviruspandemiasta ja geopoliittisesta tilanteesta johtuen näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta. Ilkka-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

Ilkka-konserni julkaisee puolivuosikatsauksen 8.8.2022.

ILKKA OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Ilkka lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, Differo Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.