Ilkka-Yhtymä Oyj                  Pörssitiedote 21.3.2022, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2021 ON JULKAISTU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti vuodelta 2021 ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi/sijoittajat pdf-muodossa. Ilkka-Yhtymä Oyj ei julkaise painettua vuosikertomusta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Ilkka-Yhtymä Oyj:n ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Vuosikertomus 2021
Palkitsemisraportti 2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
743700KMZL7E8PLI5X73-2021-12-31-fi