Ilkka-Yhtymä Oyj       Sisäpiiritieto 7.2.2022, klo 15.30

OSAKKUUSYHTIÖOMISTUKSEN YHDISTELYN VAIKUTUS ILKKA-YHTYMÄN TILIKAUDEN 2021 TULOKSEEN
 
Ilkka-Yhtymä tiedotti 29.10.2021 ja 10.12.2021 lehdistötiedotteilla omistuksen lisäyksestä Hilla Group Oyj:ssä (entinen KPK Yhtiöt Oyj). Ilkka-Yhtymän omistus Hilla Groupista ylitti osakkuusyhtiörajan ja kirjanpitosäännösten mukaisesti omistus on yhdistelty Ilkka-Yhtymän konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Ilkka-Yhtymä tulee kirjaamaan vuoden 2021 tulokseen arviolta noin 3,4 milj. euron tuoton Hilla Group Oyj:n osakkeiden yhdistelystä johtuen. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Osakkuusyhtiöomistuksen yhdistelyllä ei ole vaikutusta Ilkka-Yhtymän oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon, mutta sillä on merkittävä vaikutus Ilkka-Yhtymän tilikauden 2021 tulokseen osakkuusyhtiötuloksen kautta. Ilkka-Yhtymä-konsernin näkymät pysyvät entisellään osavuosikatsauksessa 8.11.2021 kerrotun mukaisina.

ILKKA- YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi


Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.