Ilkka-Yhtymä                                 Lehdistötiedote 10.12.2021, klo 14.30

ILKKA-YHTYMÄ OYJ LISÄSI OMISTUSTAAN HILLA GROUP OYJ:SSÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj on tänään allekirjoittanut kauppasopimuksen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa koskien yhteensä 35 000 Hilla Group Oyj:n (ent. KPK Yhtiöt Oyj) osakkeen ostoa. Kyseiset A-sarjan osakkeet vastaavat 0,77 prosenttia Hilla Group Oyj:n kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja 8,09 prosenttia osakemäärästä.

Ilkka-Yhtymän omistusosuus Hilla Group Oyj:ssä nousee äänimäärältään nykyisestä 20,45 prosentista 21,22 prosenttiin ja osakemäärältään nykyisestä 20,43 prosentista 28,52 prosenttiin.

Viime vuoden tilinpäätöksessä Hilla Group Oyj:n tilikauden liikevaihto oli 26,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,6 miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 37,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 76,1 prosenttia vuoden lopussa.

– Media-alan rakenteet ovat muutoksessa. Pidämme tärkeänä, että vahvat alueelliset kaupallisen median toimijat säilyttävät roolinsa muuttuvasta mediakentässä. Ilkka-Yhtymä on toiminut pitkäaikaisena omistajana Hilla Group Oyj:ssä ja meille tuli nyt mahdollisuus kasvattaa omistustamme. Yhtiön tase on vahva ja se on aktiivisesti kehittänyt ja kasvattanut liiketoimintaansa. Tätä kehitystyötä haluamme olla edistämässä Hilla Groupin muiden osakkeenomistajien kanssa, kommentoi Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Olli Pirhonen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 470 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.