Ilkka-Yhtymä                       Lehdistötiedote 3.11.2020, klo 11.00

MARKKINOINTITOIMISTO MYYNNINMAAILMA ON OSTANUT ENEMMISTÖOSUUDEN OULULAISESTA DIGITOIMISTO DIGIMOGULISTA

Ilkka-Yhtymään kuuluva markkinointitoimisto Myynninmaailma Oy on ostanut 3.11.2020 enemmistöosuuden oululaisesta digitoimisto Digimoguli Oy:stä. Yrityskaupan myötä syntyy liikevaihdoltaan yksi alueensa suurimmista markkinointitoimistoista.

Yrityskaupan myötä konsernin media- ja markkinointipalvelut liiketoimintakokonaisuus vahvistuu etenkin markkinointiosaamisen osalta: ”Myynninmaailman siirtyminen vuonna 2019 osaksi I-Medioita on kasvattanut yritysasiakkaille tarjottavien digimarkkinointipalveluidemme tarjontaa. Jo ensimmäinen yhteinen vuosi on osoittanut päätöksen olleen oikea. Digimoguli Oy täydentää entisestään markkinointipalveluidemme asiantuntijuutta ja vahvistaa valtakunnallista toimintaamme”, kertoo media- ja markkinointipalveluiden liiketoimintajohtaja Jarno Puutio.

”Yrityskaupan myötä vahvistamme asiantuntijaosaamistamme. Lisäksi yhdistyminen antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet kasvaa Pohjois-Suomessa. Palvelemme asiakkaita jo nyt koko Suomen alueella, mutta tulevaisuudessa tavoitteenamme on entistä vahvempi asema valtakunnallisena toimistona”, kertoo Myynninmaailman toimitusjohtaja ja osakas Ville Orrenmaa.

”Myynninmaailman tuella voimme kasvattaa ja syventää tarjontaamme. Asiakkaillemme avautuu kokonaan uusia mahdollisuuksia markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Jatkossa olemme myös Pohjois-Suomen alueella entistä houkuttelevampi työnantaja toimialallamme”, kommentoi Digimogulin toimitusjohtaja ja perustaja Arto Remes.

Samankaltaiset strategiat ja kasvuhalukkuus yhdistivät

Myynninmaailman ja Digimogulin osaamisalueet ja tulevaisuuden tavoitteet täydentävät toisiaan erinomaisesti. Digimogulissa Myynninmaailmaa kiinnostivat erityisesti liiketoiminnan yhtenäisyys, kasvutavoitteet, sekä näytöt tavoitteellisen ja mitattavan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tekemisessä.

”Yritysten strategiat ovat hyvin samankaltaiset. Digimogulin, kuten Myynninmaailman, palvelutarjonta pyrkii palvelemaan kasvuhaluisia yrityksiä ja auttamaan heitä digitalisaation hyödyntämisessä osana markkinointia. Lisäksi molemmat yritykset ovat äärimmäisen kasvuhaluisia”, kertoo Myynninmaailman hallituksen puheenjohtaja ja osakas Mikko Isoniemi.

Myynninmaailma on kasvanut viime vuosina nopeasti. Tulevien vuosien tavoitteena on entistä voimakkaampi kasvu vahvemman palvelukattauksen ja monipuolisen osaajataustan myötä.

Digimoguli liittyy Myynninmaailman tavoin osaksi Ilkka-Yhtymän media- ja markkinointipalveluiden liiketoimintaa.

Yrityskaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin vuoden 2020 liikevaihtoon ja tulokseen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418
Liiketoimintajohtaja Jarno Puutio, I-Mediat Oy, puh 040 557 7336

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Digimoguli Oy on vuonna 2015 perustettu valtakunnallisesti palveleva digitoimisto. Yritys työllistää seitsemän myynnin, markkinoinnin ja web-teknologioiden asiantuntijaa Oulussa. Palvelukärkinä toimivat laadukkaiden verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus, digitaalinen myynti ja markkinointi sekä videotuotannot. Vuonna 2019 Digimogulin liikevaihto oli 450 000 euroa.

Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 440 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.