Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 24.6.2020, klo 9.15

LIANA TECHNOLOGIES OY:N YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Ilkka-Yhtymä tiedotti 20.5.2020 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluja tuottavassa Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Toiminnan tehostamisen arvioitiin johtavan enintään 25 henkilön vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä oli Koodiviidakko Oy:n LSaaS-yksikkö, yhteensä noin 90 henkilöä.

Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena 15 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Lisäksi henkilöstövaikutukset toteutetaan osin vapautuvia toimia täyttämättä.

Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus on vuositasolla noin 0,7 miljoona euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2021 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi