Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 20.5.2020, klo 13.15

LIANA TECHNOLOGIES TEHOSTAA TOIMINTOJAAN

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluva markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluja tuottava Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy aloittaa tehostamistoimet liiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseksi.

Koodiviidakko Oy aloittaa henkilöstönsä kanssa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Neuvottelujen piirissä on Koodiviidakko Oy:n LSaaS-yksikkö, yhteensä noin 90 henkilöä. Neuvotteluissa käsitellään työnantajan suunnitelmia toiminnan tehostamisesta ja niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön. Neuvotteluissa tullaan myös käsittelemään vaihtoehtoja suunniteltujen muutosten tai kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi ja henkilöstölle aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.

Alustavien arvioiden mukaan toiminnan tehostaminen voi johtaa enintään 25 henkilön vähentämiseen.

ILKKA- YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi