Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 3.4.2020, klo 10.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT LOMAUTUKSISTA OVAT PÄÄTTYNEET

Ilkka-Yhtymän koronavirustilanteen vuoksi 25.3.2020 käynnistämät henkilöstön mahdollisia enintään 90 päivän lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen piirissä olivat seuraavat konserniyhtiöt: Ilkka-Yhtymä Oyj, I-Mediat Oy, I-print Oy ja Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy.

Neuvottelujen jälkeen työnantaja on tehnyt päätöksen, että enintään 90 päivän lomautukset ajalla 9.4. – 7.7.2020 kohdistuvat noin 120 henkilöön. Lomautukset kohdistuvat niihin tehtäviin, joissa tarjolla olevat työt vähenevät tai ovat vähentyneet. Työnantajan päätöksissä on myös huomioitu liiketoiminnan jatkuvuus, kehitystyön jatkuminen ja henkilöstömme hyvinvointi näissä täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Lomautusten kesto vaihtelee eri toiminnoissa ja työtehtävissä. Lomautusten laajuutta ja lomautettavien määrää voidaan muuttaa, mikäli koronavirusepidemian arvioidut vaikutukset liiketoimintaan kasvavat tai jäävät nyt arvioitua pienemmiksi.

Osa lomautuksista voidaan korvata muilla yhdessä henkilöstön kanssa haettavilla työaikaan liittyvillä ratkaisuilla.

Neuvottelujen piirissä oli noin 370 henkilöä.

ILKKA- YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi