Ilkka-Yhtymä Oyj                  Sisäpiiritieto 23.3.2020, klo 9.40

TULOSVAROITUS: ILKKA-YHTYMÄ ARVIOI KORONAVIRUSEPIDEMIAN HEIKENTÄVÄN YHTIÖN NÄKYMIÄ

Ilkka-Yhtymä arvioi koronavirusepidemian vaikutusten heikentävän liiketoimintojensa kannattavuutta.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2020:
Liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Ilkka-Yhtymä-konsernin aikaisempi tulosennuste, joka on julkaistu 17.2.2020, ei ole enää voimassa. Perusteltuja arvioita koronavirusepidemian vaikutuksista liiketoimintaan on vielä liian aikaista tehdä. Epävarman tilanteen johdosta Ilkka-Yhtymä-konserni ei tässä vaiheessa anna uutta näkymää kuluvalle vuodelle.

Aiemmat näkymät vuodelle 2020 (julkaistu 17.2.2020): Yritysostoista johtuen Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

Ilkka-Yhtymä julkaisee tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksensa 4.5.2020.

ILKKA- YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi