Ilkka-Yhtymä Oyj                  Pörssitiedote 9.3.2020, klo 17.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.4.2020, että hallintoneuvoston jäsenmäärä pysyy entisellään yhdeksässätoista (19) jäsenessä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Vesa-Pekka Kangaskorpi, Raimo Puustinen, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 4.6.2020 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroinen jäsen Timo Aukia valitaan uudelleen.

Hallituksen jäsen Riitta Viitala on ilmoittanut luopuvansa hallitusjäsenyydestä. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 4.6.2020 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen kokoonpanoa täydennetään ja hallitukseen valitaan yksi uusi jäsen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi (kausi päättyy 2022) valitaan DI Raimo Mäkilä Helsingistä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi