Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 25.3.2020, klo 10.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNISSA ALKAVAT YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT LOMAUTUKSISTA

Koronavirustilanteen heikentäessä liiketoimintaedellytyksiä Ilkka-Yhtymä-konsernissa alkavat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön lomautuksista enintään 90 päivän ajaksi.

Neuvottelujen tavoitteena on varmistaa Ilkka-Yhtymä-konsernin taloudellinen toimintakyky ja turvata henkilöstön hyvinvointi tilanteessa, jossa koronavirusepidemian vaikutukset heikentävät liiketoimintaedellytyksiä ja vähentävät tarjolla olevaa työtä.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat seuraavia konserniyhtiöitä: Ilkka-Yhtymä Oyj, I-Mediat Oy, I-print Oy ja Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy.

Neuvottelujen piirissä eivät ole seuraavat toiminnot: Ilkka-Yhtymä Oyj:n kehitysyksikkö sekä talous- ja henkilöstöpalvelut, I-Mediat Oy:n digikehitys- ja kuluttaja-asiakkaat -toiminto sekä I-print Oy:n sanomalehtipainon yövuoro.

Kaikkiaan neuvottelujen piirissä on noin 370 henkilöä.

Neuvotteluissa käsitellään myös vaihtoehtoja lomautettujen määrän vähentämiseksi ja keinoja työntekijöille aiheutuvien lomautusten seurausten lieventämiseksi. Lomautettavien määrä ja lomautusten kesto ratkeavat neuvotteluissa. Toimenpiteissä otetaan huomioon toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta kriittiset tehtävät.

Konserniin kuuluva, startup-vaiheessa oleva vaikuttajamarkkinointitoimisto somessa.com Oy Ab on jo aiemmin aloittanut sopeuttamistoimet koronavirusepidemiasta johtuvan markkinatilanteen vuoksi.

ILKKA- YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi