Ilkka-Yhtymä Oyj                  Osavuosikatsaus 4.11.2019, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2019

TAMMI-SYYSKUU 2019
– Liikevaihto 26 646 tuhatta euroa (27 011 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 1 106 tuhatta euroa (2 997 tuhatta euroa)
– Vertailukauden 1-9/2018 liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 560 tuhatta euroa (1 129 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 4,2 prosenttia (11,1 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,1 (4,2)
– Nettorahoituserät olivat 2 499 tuhatta euroa (-613 teur). Katsauskaudella 1-9/2019 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot (3 148 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin.
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 3 605 tuhatta euroa (2 384 tuhatta euroa) ja jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 616 tuhatta euroa (2 046 teur).
– Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (8 597 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta.
– Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 616 tuhatta euroa (10 644 teur).
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,14 euroa (0,08 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 0,14 euroa (0,42 euroa)
– Omavaraisuusaste 89,0 % (63,9 %)
– Nettovelkaantumisaste -48,6 % (44,6 %)

HEINÄ-SYYSKUU 2019
– Liikevaihto 8 639 tuhatta euroa (8 641 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 406 tuhatta euroa (750 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 100 tuhatta euroa (539 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 4,7 prosenttia (8,7 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 1,2 (6,2)
– Nettorahoituserät -77 tuhatta euroa (-175 teur)
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 330 tuhatta euroa (575 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,01 euroa (0,02 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 0,01 euroa (0,13 euroa)

AVAINLUVUT, jatkuvat toiminnot
(1000 eur) 7-9/ 2019 7-9/ 2018 1-9/ 2019 1-9/ 2018 1-12/ 2018
Liikevaihto 8 639 8 641 26 646 27 011 36 476
Liikevoitto 406 750 1 106 2 997 3 534
Voitto/ tappio ennen veroja 330 575 3 605 2 384 2 302
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,01 0,02 0,14 0,08 0,08
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 307 211 546 519 555
Kiinteistön myyntivoitto 1 602 1 602
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -253 -253
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 100 539 560 1 129 1 631


Ilkka-Yhtymä Oyj myi 16,4 prosenttia Alma Media Oyj:n osakkeista 16.11.2018. Kaupan jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen jäi 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Tämä omistus raportoidaan tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat. Myyty Alma Media -osakkuusyhtiöomistus esitetään osavuosikatsauksen vertailuvuoden 2018 tiedoissa lopetettuna toimintona.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 8 639 tuhatta euroa (8 641 teur) pysyi edellisen vuoden tasolla. Kustannustoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu oli 1,9 % ja siihen vaikutti erityisesti hankittujen liiketoimintojen yhdistäminen konserniin. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto puolestaan laski 11,4 %. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 406 tuhatta euroa (750 teur). Liikevoittoon sisältyvä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 307 tuhatta euroa (211 teur). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 100 tuhatta euroa (539 teur).

Syyskuun loppuun mennessä kuluvan vuoden mediamainonta yhteensä on kasvanut valtakunnallisesti 0,6 % ja painettujen sanomalehtien osalta mediamainonnan lasku on ollut 7,5 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen aikana jatkoimme toiminnan kehittämista strategisten painopistealueidemme mukaisesti: Investoimme tuottavaan kasvuun. Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla. Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluja. Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen.

Osana konsernin strategista linjausta kasvattaa markkinointipalvelujen valikoimaa konserniin kuuluva I-Mediat Oy hankki elokuussa osake-enemmistön markkinointitoimisto Myynninmaailma Oy:stä, jolla on vahva osaaminen digitaalisessa markkinoinnissa. Aikaisemmin keväällä toteutunut yrityskauppa vaikuttajamediatoimisto somessa.comin kanssa ja nyt markkinointitoimisto Myynninmaailman kauppa toteuttavat uudistuvan mediatalon kasvustrategiaa. Etsimme ja rakennamme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, palveluja ja mediaratkaisuja, jotka luovat menestystä asiakkaillemme. Taseasemamme on vahva ja se mahdollistaa toimintamme kehittämisen ja investoinnit kasvuun.

Myös muut kehitystoimet jatkuvat ja ne kohdistuvat erityisesti sisällöntuotannon ja myynnin toimintamallien uudistamiseen sekä lukija- ja asiakaskokemuksen analysointiin. Näillä kehitystoimilla optimoidaan lukija- ja asiakaskohtaamisten laadukas ja tehokas toteutus.

Syyskuun lopulla ilmoitimme suunnitelmista kahden maakuntalehtibrändimme yhdistämiseksi. Suunnitelmien toteutuminen tarkoittaisi, että jatkossa maakuntalehtiemme Ilkan ja Pohjalaisen tilaajat saisivat lehtensä ja digipalvelunsa uudistuvana kahden maakunnan yhteisenä lehtenä. Suunniteltavalla lehtibrändien yhdistämisellä pyritään entistä paremmin vastaamaan mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutokseen. Rakenneuudistuksen toteuttamiseksi Ilkka-Yhtymän tytäryhtiöt I-Mediat Oy ja I-print Oy ovat aloittaneet työvoiman mahdollista vähentämistä ja mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut ovat käynnissä ja niissä käsitellään suunnitelmia rakenneuudistuksesta ja toiminnan tehostamisesta sekä niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön.

Heinäkuun alussa digitaalisten julkaisujen alv-verokanta putosi 24 prosentista 10 prosenttiin. Digitaalisten tilaustuotteiden myynnin ja tilauskannan kasvattaminen on yksi päätavoitteistamme, joten veimme veronalennuksen digijulkaisujemme kuluttajahintoihin heinäkuun alusta lukien.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 1,4 prosenttia ja oli 26 646 tuhatta euroa (27 011 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Ilmoitustuotot laskivat 3,2 % ja sisältötuotot 0,6 %. Kustannustoiminnan muu myynti kasvoi 409 tuhatta euroa.  Muun myynnin kasvu johtuu katsauskauden aikana hankittujen somessa.com Oy Ab:n ja Myynninmaailma Oy:n yhdistämisestä konserniin. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 9,6 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 51 %, ilmoitustuottojen 32 % ja painotuottojen 14 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Liikevaihto oli 8 639 tuhatta euroa (8 641 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,9 %. Ilmoitustuotot laskivat 7,5 % ja sisältötuotot kasvoivat 0,5 %. Kustannustoiminnan muu myynti kasvoi 318 tuhatta euroa johtuen uusien konserniyhtiöiden yhdistämisestä konserniin. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 11,4 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 54 %, ilmoitustuottojen 29 % ja painotuottojen 13 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 69 tuhatta euroa (1 670 teur). Vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Heinä-syyskuussa liiketoiminnan muut tuotot olivat 24 tuhatta euroa (27 teur).

Kulut olivat tammi-syyskuussa 26 125 tuhatta euroa (26 234 teur). Kulut laskivat 0,4 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat tammi-syyskuussa 2,5 %. Henkilöstökulut laskivat 1,8 %. Vertailukauden henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 9,2 % ja poistot laskivat 0,2 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 8 567 tuhatta euroa (8 146 teur), kasvua 5,2 %. Kolmannen vuosineljänneksen kulujen kasvu johtuu hankituista liiketoiminnoista.

Tammi-syyskuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 546 tuhatta euroa (519 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 1 106 tuhatta euroa (2 997 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 4,2 (11,1). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto ja 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 560 tuhatta euroa (1 129 teur) eli 2,1 % (4,2 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 38 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 83 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan vertailukauden liikevoittoon sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 307 tuhatta euroa (211 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 406 tuhatta euroa (750 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 4,7 (8,7). Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 100 tuhatta euroa (539 teur) eli 1,2 % (6,2 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 196 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 84 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa 2 499 tuhatta euroa (-613 teur). Katsauskaudella 2019 nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 324 tuhatta euroa (822 teur). Koronvaihtosopimukset on otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2019 oli -851 tuhatta euroa (+203 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 285 tuhatta euroa (-190 teur).

Heinä-syyskuussa nettorahoituserät olivat -77 tuhatta euroa (-175 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 112 tuhatta euroa (264 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2019 oli -181 tuhatta euroa (+230 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 161 tuhatta euroa (-155 teur).

Tammi-syyskuussa konsernin jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 3 605 tuhatta euroa (2 384 teur) ja jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 616 tuhatta euroa (2 046 teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (8 597 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta. Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 616 tuhatta euroa (10 644 teur). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,08 euroa). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,14 euroa (0,42 euroa).

Kolmannella vuosineljänneksellä jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli 313 tuhatta euroa (502 teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (2 781 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta. Kolmannella vuosineljänneksellä katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 313 tuhatta euroa (3 284 teur).


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

9/2019 9/2018 12/2018
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot (eur) 0,14 0,08 0,08
Tulos/osake, lopetetut toiminnot (eur) 0,34 2,09
Tulos/osake yhteensä (eur) 0,14 0,42 2,17
Oma pääoma/osake (eur) 5,02 3,28 4,77
Henkilöstö keskimäärin 262 269 262
Investoinnit (1 000 eur) 548 621 1 765
Korolliset velat (1 000 eur) 2 882 41 476 3 229
Omavaraisuusaste, % 89,0 63,9 93,0
Nettovelkaantumisaste, % -48,6 44,6 -50,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2019 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Osavuosikatsaus Q3 2019 (pdf)