Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 18.11.2019, klo 8.30

I-MEDIAT OY:N JULKAISEMAT ILKKA JA POHJALAINEN YHDISTYVÄT

Ilkka-Yhtymä toteuttaa suunnitelmansa kahden maakuntalehden, Ilkan ja Pohjalaisen, muuttamisesta yhdeksi mediabrändiksi. Suunnitelman henkilöstövaikutuksia koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 24.9.2019 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut rakenneuudistuksen toteuttamiseksi I-print Oy:ssä ja I-Mediat Oy:ssä koskien työvoiman mahdollista vähentämistä ja mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Rakenneuudistuksen ja toiminnan tehostamisen arvioitiin johtavan enintään 37 henkilön vähentämiseen.

Päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena henkilöstövaikutukset toteutetaan osin vapaaehtoisratkaisujen kautta, osa-aikaistamisilla sekä jättämällä määräaikaisia ja vapautuvia toimia täyttämättä ja 26 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Irtisanottavista kuudelle tarjotaan uutta tehtävää. Lisäksi uusia työsopimuksia on tarjottu neljälle henkilölle irtisanomisperusteisten ehtomuutosten johdosta.

Henkilövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 28 henkilötyövuotta. Henkilövaikutuksista kohdistuu I-print Oy:n painotoimintaan noin kaksi henkilötyövuotta, I-Mediat Oy:n sisällöntuotantoon noin 12 henkilötyövuotta ja kaupallisiin toimintoihin noin 13 henkilötyövuotta.

Ilkan ja Pohjalaisen tilaajat tulevat jatkossa saamaan lehtensä ja digipalvelunsa uudistuvana kahden maakunnan yhteisenä mediana. Lehtibrändien yhdistämisellä vastataan entistä paremmin mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutokseen. Rakennamme tulevaisuudessa entistä vahvempaa maakuntamediaa sekä painettuna että digitaalisena. Ilkan ja Pohjalaisen yhteenlaskettu kokonaislevikki vuonna 2018 oli 56 171 kappaletta ja kokonaistavoittavuus 260 000.

Yhdistyvän lehden nimi, lanseerausajankohta ja päätoimittaja julkistetaan tiedotustilaisuudessa 22.11.2019.

ILKKA- YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi