Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 24.9.2019, klo 9.20

ILKKA-YHTYMÄ SUUNNITTELEE MAAKUNTALEHTIBRÄNDIEN YHDISTÄMISTÄ JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT

Ilkka-Yhtymä suunnittelee kahden päivälehden, Ilkan ja Pohjalaisen, muuttamista yhdeksi mediabrändiksi.

Suunnitelman toteutuminen tarkoittaisi, että jatkossa Ilkan ja Pohjalaisen tilaajat saisivat lehtensä ja digipalvelunsa uudistuvana kahden maakunnan yhteisenä lehtenä.

Suunniteltavalla lehtibrändien yhdistämisellä pyritään vastaamaan entistä paremmin mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutokseen. Tavoitteena on rakentaa tulevaisuudessa entistä vahvempi maakuntamedia sekä painettuna että vahvasti kehittyvänä digitaalisena mediapalveluna ja turvata kannattava liiketoiminta myös tulevaisuudessa.

Ilkan ja Pohjalaisen yhteenlaskettu kokonaislevikki 2018 oli 56 171 ja kokonaistavoittavuus 260 000 kappaletta.

Rakenneuudistuksen toteuttamiseksi Ilkka-Yhtymän tytäryhtiöt I-print Oy ja I-Mediat Oy aloittavat työvoiman mahdollista vähentämistä ja mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat I-print Oy:n ja I-Mediat Oy:n koko henkilöstöä pois lukien I-Mediat Oy:n digikehitys, liiketoiminnan kehitys ja tuki, markkinointi, tutkimuspalvelut ja kuluttajamyynti sekä I-print Oy:n arkki- ja erikoispaino. Neuvottelut eivät koske myöskään I-Mediat Oy:n tytäryhtiöitä somessa.com Oy Ab:ta ja Myynninmaailma Oy:tä.

Neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia rakenneuudistuksesta ja toiminnan tehostamisesta sekä niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön. Neuvottelut saattavat johtaa enintään 37 henkilön vähentämiseen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi