Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 7.6.2019, klo 14.30

ILKKA-YHTYMÄ JATKAA JAKELUYHTEISTYÖTÄ POSTIN KANSSA VUONNA 2020

Ilkka-Yhtymä on ostanut kustantamiensa maakunta- ja paikallislehtien jakelupalvelut valtaosin Postilta vuodesta 1982 alkaen. Palvelut kattavat sekä taajamien varhaisjakelut että haja-asutusalueiden perus- ja viikonloppujakelut. Vuodesta 2008 alkaen jakeluyhteistyössä on haettu uusia ratkaisuja Ilkan ja Pohjalaisen levikkialueiden palvelukokonaisuuden näkökulmasta, mm. sopimalla haja-asutusalueiden jakelun aikaistetusta palvelutasosta sekä pienten paikkakuntien sanomalehti- ja kirjejakelun yhdistämisestä.

Ilkka-Yhtymä ja Posti ovat nyt sopineet vuotta 2020 koskevista jakelupalveluista ja niiden ehdoista. Posti sitoutuu kaupallisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tuottamaan Ilkka-Yhtymän kustantamien sanomalehtien tarvitsemat seitsemänpäiväiset jakelupalvelut sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

Digitaaliset palvelut täydentävät jakelupalveluita

Yksityishenkilöiden sanomalehtitilaus sisältää myös lehden digitaalisen näköislehden ja muita digitaalisia sisältöpalveluja. Ne parantavat lehtien jakelupalveluita erityisesti niille tilaajille, jotka eivät saa printtilehteään heti aamusta tai ovat työ- tai lomamatkalla jakelualueen ulkopuolella.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi