Ilkka-Yhtymä Oyj                  Pörssitiedote 16.4.2019, klo 16.20

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2019 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,20 euroa, maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 29.4.2019. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää toisen erän, 0,20 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan marraskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2019.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT

Vuodelle 2019 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 19 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2023 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Minna Sillanpää ja Satu Otala. Lisäksi henkilöstön edustaja Markus Ristimäen jäädessä pois yhtiön palveluksesta hänen vuonna 2021 päättyvälle kaudelleen valittiin hallintoneuvoston jäseneksi Kari Lepänhaara.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Seinäjoella 16.4.2019

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi