Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 11.3.2019, klo 16.25

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.4.2019, että hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee kahdestakymmenestä (20) yhdeksääntoista (19).

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Lasse Hautala, Minna Sillanpää ja Satu Otala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ari Rinta-Jouppi on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallintoneuvoston jäsenenä yhtiökokouksen jälkeen. Henkilöstön edustaja Markus Ristimäki on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvoston jäsenyydestä jäädessään pois työnantajan palveluksesta. Henkilöstö on valinnut hänen jäljellä olevalle kaudelleen ehdokkaaksi Kari Lepänhaaran.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 6.5.2019 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroiset jäsenet Jarl Matti Anttila ja Tapio Savola valitaan uudelleen.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi