Ilkka-Yhtymä Oyj                  Pörssitiedote 16.11.2018, klo 10.05

ILKKA-YHTYMÄ PIENENTÄÄ OMISTUSTAAN ALMA MEDIASSA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt myydä 13 500 000 kpl eli 16,4 % osuuden Alma Media Oyj:n osakkeista Otava Oy:lle 16.11.2018. Kauppahinta on 7,44 eur/osake. Ilkka-Yhtymä-konserni kirjaa kaupasta arviolta noin 44 milj. euron myyntivoiton sisältäen transaktiokulut vuoden 2018 viimeiselle vuosineljännekselle.

Ilkka-Yhtymä pysyy Alma Median merkittävänä osakkeenomistajana, ja sen omistukseen jää kaupan jälkeen 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Tämä omistus raportoidaan jatkossa tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat. Alma Media Oyj on yhdistelty Ilkka-Yhtymä-konserniin osakkuusyhtiönä 30.9.2018 asti ja tulosvaikutus 1.1. – 30.9.2018 on ollut 8,6 milj.euroa.

Alma Median suurimman osakkeenomistajan roolista luopuminen pienentää yksittäisen sijoituksen ja toimialan tuomaa riskiä. Vapautuvilla varoilla Ilkka-Yhtymä varautuu uudistetun kasvustrategiansa mukaisiin hankkeisiin. Lisäksi varoja voidaan käyttää esimerkiksi lainojen lyhentämiseen.

Ilkka-Yhtymän näkemyksen mukaan Alma Median omistusrakenne tarjoaa hyvät edellytykset Alma Median toiminnan kehittämiseen jatkossakin.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi