Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 5.11.2018, klo 17.00

I-MEDIAT OY LAAJENTAA TARJONTAANSA DIGITAALISIIN MAINOSTAULUIHIN

Ilkka-Yhtymään kuuluva I-Mediat Oy laajentaa liiketoimintaansa digitaalisiin mainostauluihin 5.11.2018 solmitulla liiketoimintakaupalla. Liiketoimintakauppa toteuttaa Ilkka-Yhtymä-konsernin strategista linjausta kasvattaa yrityksille suunnattujen markkinointipalveluiden tarjoamaa.

Liiketoimintakaupassa I-Mediat Oy:lle siirtyy Seinäjoella toimivan W-Media & Management Oy:n digitaalinen ulkomainonnan liiketoiminta.

Liiketoimintakaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin vuoden 2018 liikevaihtoon ja tulokseen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi