Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 8.1.2018, klo 9.30

MUUTOKSIA ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ

Ilkka-Yhtymä täsmentää vastuita kustannustoimintaa harjoittavassa tytäryhtiö I-Mediat Oy:ssä 1.2.2018 alkaen. I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. Ilkka-Yhtymän ulkoisesti raportoitavat toimintasegmentit ovat edelleen kustannustoiminta ja painotoiminta sekä osakkuusyhtiöt.

I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio, joka toimii tällä hetkellä I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Ilkka-Yhtymän johtamisjärjestelmän mukaisesti konsernin sisällöntuotannon toiminnon vetovastuu vuorottelee Ilkan ja Pohjalaisen päätoimittajien kesken. 1.2.2018 alkaen sisällöntuotannon toiminnosta vastaavana päätoimittajana toimii sanomalehti Ilkan päätoimittaja Satu Takala. Sisällöntuotannon toiminnosta vastaava päätoimittaja on myös konsernin johtoryhmän jäsen.

Muutosten jälkeen 1.2.2018 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja kustannusliiketoiminta
Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

Konsernin laajennettu johtoryhmä lakkautetaan 1.2.2018 lähtien.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi