Ilkka-Yhtymä Oyj      Lehdistötiedote 8.1.2018, klo 9.30

I-MEDIAT OY:N YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.11.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Tehostamistoimilla haettiin noin 2 miljoonan euron vuotuisia säästöjä ja toiminnan tehostamisen arvioitiin johtavan enintään 35 henkilön vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki henkilöstöryhmät I-Mediat Oy:ssä, yhteensä noin 200 henkilöä.

Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövaikutukset toteutetaan osin eläköitymisten ja muiden vapaaehtoisratkaisujen kautta sekä jättämällä määräaikaisia ja vapautuvia toimia täyttämättä. Lisäksi kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistetaan ja 17 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin.

Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään 1.2.2018 alkaen ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta uudessa organisaatiomallissa vastaa liiketoimintajohtaja Jarno Puutio.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi