Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 24.11.2017, klo 10.30

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:LLE KOTIMAINEN YRITYSTODISTUSOHJELMA

Ilkka-Yhtymä Oyj on tehnyt sopimuksen 50 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta. Yhtiö voi laskea ohjelman puitteissa liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.

Rahoitusjärjestely laajentaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n rahoituspohjaa sekä varmistaa konsernin normaalia investointi- ja käyttöpääomarahoitusta.

Ohjelman järjestäjänä toimivat Nordea Bank AB (publ) ja OP Yrityspankki Oyj.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi