Ilkka-Yhtymä Oyj      Lehdistötiedote 6.11.2017, klo 15.30

I-MEDIAT OY TEHOSTAA TOIMINTOJAAN JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluva kustannustoimintaa harjoittava I-Mediat Oy aloittaa tehostamistoimet liiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. Kannattavuuden heikkenemisen taustalla on kuluttaja- ja yritysasiakkaiden mediakäytön muutos, joka näkyy erityisesti sanomalehtimainonnan volyymin laskuna kansantalouden kasvusta huolimatta.

I-Mediat Oy aloittaa henkilöstönsä kanssa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Neuvottelujen piirissä ovat kaikki henkilöstöryhmät I-Mediat Oy:ssä, yhteensä noin 200 henkilöä. Neuvotteluissa käsitellään työnantajan suunnitelmia toiminnan tehostamisesta ja niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön.

Toiminnan tehostamisella tavoitellaan noin kahden miljoonan euron vuotuisia säästöjä ja tämän hetkisten arvioiden mukaan toiminnan tehostaminen voi johtaa enintään 35 henkilön vähentämiseen. Neuvottelujen aiheina ovat mm. toimintojen uudelleenjärjestelyt, toimenkuvien muutokset ja henkilöstön siirrot toisiin tehtäviin, joidenkin toimintojen keskittäminen, palvelujen ostot ja mahdolliset uudelleenkoulutukset sekä osa-aikaistamiset irtisanomisten vaihtoehtoina.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi