Ilkka-Yhtymä Oyj  Pörssitiedote  13.6.2017, klo 12.00

MENETTÄMISSEURAAMUSTEN ALAISTEN OSAKKEIDEN SIIRTYMINEN YHTIÖN HALLUSSA OLEVIKSI OMIKSI OSAKKEIKSI

Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen on 13.6.2017 siirtynyt vastikkeetta 109 907 kappaletta I-sarjan (ILK1S) ja 104 890 kappaletta II-sarjan (ILK2S) menettämisseuraamusten alaisia osakkeita.

Osakkeiden siirtyminen Ilkka-Yhtymä Oyj:n haltuun on osa yhteistilillä olevien osakkeiden ja vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden menettämisseuraamus- ja mitätöintiprosessia, joka hyväksyttiin Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouksessa 20.4.2017.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koskee yhteistilille kirjattuja 109 907 kappaletta Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan (ILK1S) ja 82 534 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, jotka ovat paperimuotoisena osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan (ILK2S) osakkeita on yhteensä 22 356 kappaletta.  Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että vanhentuneet sulautumisvastikeosakkeet mitätöidään ja niihin perustuvat oikeudet menetetään.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätösten edellyttämiin toimenpiteisiin.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi