Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 20.6.2017, klo 9.00

ILKKA-YHTYMÄ TÄSMENTÄÄ VUODEN 2017 NÄKYMIÄ

Ilkka-Yhtymä arvioi 8.5.2017 julkistetussa osavuosikatsauksessaan Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton säilyvän vuoden 2016 tasolla.

Sanomalehtimedian kasvua ja kannattavuutta rasittavat vaikeudet Suomen mediamainosmarkkinoilla, jossa alkuvuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana lasku oli 2,6 prosenttia (Kantar TNS AD Intelligence). Verkkomainonta kokonaisuudessaan kasvaa, mutta se ei riitä kompensoimaan printtimainonnan menetyksiä. Alkuvuonna Ilkka-Yhtymä-konsernin painotoiminta on kehittynyt odotetusti, mutta kustannustoiminnassa ilmoitusmyynti on kehittynyt ennakoitua heikommin. Tämän seurauksena Ilkka-Yhtymä muuttaa näkymiään.

Konsernin päivitetyt näkymät vuodelle 2017 kokonaisuudessaan kuuluvat seuraavasti:

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2016 tasosta.

Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2016 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

Ilkka-Yhtymä-konserni julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta maanantaina 7.8.2017.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi