Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote  21.6.2017, klo 11.15

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN MITÄTÖINTI MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen siirtyi 13.6.2017 vastikkeetta 109 907 kappaletta I-sarjan (ILK1S) ja 104 890 kappaletta II-sarjan (ILK2S) menettämisseuraamusten alaisia osakkeita. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt mitätöidä kyseiset osakkeet. Mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 21.6.2017.

Mitätöinnin jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet jakautuvat seuraavasti:
I-sarjan osakkeita: 4 194 154 kappaletta ja 83 883 080 ääntä
II-sarjan osakkeita: 21 256 257 kappaletta ja 21 256 257 ääntä

Mitätöinnin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 25 450 411 kappaleeseen ja osakkeiden kokonaisäänimäärä 105 139 337 ääneen. Muutos ei vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi