Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 14.3.2017, klo 12.40

KORJAUS ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N 13.3.2017 klo 17.00 JULKAISTUUN PÖRSSITIEDOTTEESEEN: ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n pörssitiedote sisälsi virheellisen tiedon koskien ehdotusta henkilöstön edustajaksi hallintoneuvoston jäseneksi.

Korjattu esitys on:
Erovuoroisten henkilöstön edustajien Terhi Ekolan ja Niina Vuolion tilalle henkilöstö on valinnut ehdokkaiksi toimittaja Anu Nahkalan (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäen (Seinäjoki).

Korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2017, että hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee kahdestakymmenestäkolmesta (23) kahteenkymmeneenyhteen (21).

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Lisäksi Kari Aukia on eronnut hallintoneuvostosta omasta pyynnöstään. Erovuoroisten henkilöstön edustajien Terhi Ekolan ja Niina Vuolion tilalle henkilöstö on valinnut ehdokkaiksi toimittaja Anu Nahkala (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäen (Seinäjoki).

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 9.6.2017 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroinen jäsen Sari Mutka valitaan uudelleen. Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi