Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 30.3.2017, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 ON JULKAISTU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2016 on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Taloustieto > Vuosikertomukset. Painetun vuosikertomuksen voi tilata yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Materiaalit > Materiaalitilaus.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus julkaistaan ainoastaan suomen kielellä. Jatkossa myös kaikki yhtiön pörssitiedotteet ja muut tiedotteet julkaistaan vain suomen kielellä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016 on tänään julkaistu pdf-tiedostona yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Hallinnointi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi