Ilkka-Yhtymä Oyj      Lehdistötiedote 6.2.2017, klo 15.00

I-PRINT OY ALOITTAA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluva painotoimintaa harjoittava I-print Oy aloittaa yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilökuntaa.

Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi.

Neuvottelujen piirissä on sanomalehtipainon tuotannon päivävuoron henkilökunta, pois lukien huolto, yhteensä 12 henkilöä. Neuvottelut saattavat johtaa henkilöstön lomautuksiin, osa-aikaistamisiin ja/tai irtisanomisiin.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi