Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 20.6.2016, klo 10.35

ILKKA-YHTYMÄ TÄSMENTÄÄ VUODEN 2016 NÄKYMIÄ

Ilkka-Yhtymä arvioi 9.5.2016 julkistetussa osavuosikatsauksessaan Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon säilyvän lähes vuoden 2015 tasolla. Konsernin oman toiminnan liikevoiton ilman kertaluontoisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioitiin laskevan jonkin verran.

Nykyisessä epävarmassa talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Alkuvuonna painotoiminnan volyymit ovat laskeneet ja jakelukulut nousseet ennakoitua voimakkaammin. Tämän seurauksena Ilkka-Yhtymä muuttaa näkymiään.

Konsernin päivitetyt näkymät vuodelle 2016 kokonaisuudessaan kuuluvat seuraavasti:

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2015 tasosta.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ilman kertaluontoisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2015 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

Ilkka-Yhtymä-konserni julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta maanantaina 8.8.2016.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi