Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 27.4.2016, klo 16.00

YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET ILKKA-YHTYMÄÄN KUULUVASSA TUOTANTOYHTIÖSSÄ

Ilkka-Yhtymä tiedotti 29.2.2016 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon henkilöstö, pois lukien huoltohenkilöstö, yhteensä 26 henkilöä.

Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena yksi henkilö eläköityy ja kolmen henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Lisäksi osa henkilöstöstä lomautetaan enintään 38 työpäiväksi/ henkilö ja osa henkilöstöstä osa-aikaistetaan.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi