Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 14.3.2016, klo 16.40

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2016, että hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee kahdestakymmenestäneljästä (24) kahteenkymmeneenkolmeen (23).

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Erovuoroisista Jarmo Rinta-Jouppi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. Hänen tilalleen ehdotetaan valittavan Raimo Puustinen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Lisäksi Perttu Rinta on pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 9.5.2016 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroinen jäsen Timo Aukia valitaan uudelleen. Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi