Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 29.2.2016, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄÄN KUULUVASSA TUOTANTOYHTIÖSSÄ ALKAA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluva painotoimintaa harjoittava I-print Oy aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Neuvottelut koskevat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä.

Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi.

Neuvottelujen piirissä on sanomalehtipainon tuotannon henkilöstö, pois lukien huoltohenkilöstö, yhteensä 26 henkilöä. Neuvottelut saattavat johtaa henkilöstön lomautuksiin, osa-aikaistamisiin ja/tai irtisanomisiin.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi