Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 15.2.2016, klo 9.15

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNI KIRJAA OSAKKUUSYHTIÖ ALMA MEDIA OYJ:N OMISTUSOSUUDEN LAIMENTUMISEN SEURAUKSENA 3,5 MILJOONAN EURON KERTALUONTEISEN TAPPION

Alma Media Oyj toteutti marraskuussa 2015 vaihtotarjouksen Talentumin osakkeenomistajille, jonka hyväksyi noin 95 % Talentumin osakkeenomistajista. Vaihtotarjouksen mukaisesti Alma Media antoi osakevastikkeena 0,25 uutta Alma Median osaketta ja käteisvastikkeena 0,70 euroa kustakin Talentumin osakkeesta. Vaihtotarjouksen toteuduttua Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistusosuus Alma Media Oyj:ssä laski tasolta 29,79 % tasolle 27,30 %.

Ilkka-Yhtymä Oyj on Alma Media Oyj:n suurin omistaja ja Alma Media osakkuusyrityksenä yhdistetään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Ilkka-Yhtymä-konserni kirjaa konsernitilinpäätöksen rahoituskuluihin 3,5 miljoonan euron kertaluonteisen tappion osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Kirjauksesta huolimatta konsernin omavaraisuus säilyy hyvällä tasolla.

Vuoden 2015 näkymien osalta Ilkka-Yhtymä Oyj toistaa muilta osin aiemman näkemyksensä.

Ilkka-Yhtymä-konserni julkistaa tilikauden 2015 tuloksen maanantaina 22.2.2016.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi