Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 20.8.2015, klo 16.10

ILKKA-YHTYMÄ OYJ JA POSTI OY OVAT ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN SANOMALEHTIEN JAKELUISTA ETELÄ-POHJANMAALLA JA VAASASSA

Ilkka-Yhtymä Oyj ja Posti Oy kertoivat 12.5.2015 saavuttaneensa neuvotteluratkaisun sanomalehtien jakeluyhteistyön jatkamisesta useilla vuosilla ja tarkentavansa sopimukseen liittyvät asiat kevään aikana. Nyt allekirjoitettu lopullinen sopimus varmistaa mahdollisimman hyvän maakunta- ja paikallislehtien jakelujen palvelutason ja kustannustehokkuuden sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

Ratkaisu perustuu nykyiseen jakelumalliin, jota on kehitetty yhteistyössä vuodesta 2007. Jakelumallissa hyödynnetään osittain sanomalehtien ja muiden postilähetysten yhdistettyä jakelua.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi