Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 17.6.2015, klo 9.15

MUUTOKSIA ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ

Ilkka-Yhtymä täsmentää liiketoimintavastuita kustannustoimintaa harjoittavassa tytäryhtiö I-Mediat Oy:ssä ja täydentää konsernin johtoryhmää 1.9.2015 alkaen. Vuodesta 2010 alkaen voimassa ollut matriisiorganisaatio ja -johtaminen muuttuvat liiketoimintalähtöiseksi johtamisjärjestelmäksi, joka vastaa paremmin digitalisoituvan liiketoimintaympäristön vaatimuksia.

KTM Marko Orpana nimitetään I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta sekä sisäisistä tukipalveluista vastaavaksi johtajaksi. Orpana toimii tällä hetkellä I-Mediat Oy:n verkko- ja mobiililiiketoiminnasta vastaavana johtajana. KTT Sauli Harjamäki jatkaa I-Mediat Oy:n paikallislehtiliiketoiminnasta ja sanomalehtien jakeluista vastaavana johtajana. Heidät molemmat nimitetään konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Muutosten jälkeen 1.9.2015 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

– Matti Korkiatupa, toimitusjohtaja
– Olli Pirhonen, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
– Marko Orpana, liiketoimintajohtaja maakunta- ja kaupunkilehdet
– Sauli Harjamäki, liiketoimintajohtaja paikallislehdet
– Satu Takala, toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja ja sanomalehti Ilkan päätoimittaja
– Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
– Paula Mahlamäki, henkilöstöpäällikkö

Edellisten lisäksi konsernin laajennetun johtoryhmän jäseninä jatkavat:

– Päivi Sairo, maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
– Hannu Uusihauta, maakunta- ja kaupunkilehtien yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
– Toni Viljanmaa, sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja
– Ari Monni, tietohallinto- ja kehityspäällikkö

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi