Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 9.3.2015, klo 16.55

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 22.4.2015, että hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee kahdestakymmenestäviidestä (25) kahteenkymmeneenneljään (24).

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Lasse Hautala, Perttu Rinta, Satu Heikkilä, Ari Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi