Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 3.11.2014, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2014

TAMMI-SYYSKUU 2014
– Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa (33,2 miljoonaa euroa)
– Kokonaiskustannukset laskivat 4,6 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 3,2 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa)
– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 10,3 (12,5)
– Konsernin raportoitu liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa (liiketappio 17,9 miljoonaa euroa). Vertailukauden liiketappio sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen.
– Raportoitu liikevoittoprosentti 20,6 (-54,0)
– Raportoitu tulos/ osake 0,26 euroa (-0,73 euroa)
– Omavaraisuusaste 46,6 % säilyi hyvällä tasolla
– Nettovelkaantumisaste 81,1 % (109,6 %)

HEINÄ-SYYSKUU 2014
– Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa)
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 1,3 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa)
– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 13,0 (16,6)
– Konsernin raportoitu liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa (liiketappio 24,0 miljoonaa euroa). Vertailukauden liiketappio sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen.
– Raportoitu liikevoittoprosentti 26,4 (-226,3)
– Raportoitu tulos/ osake 0,14 euroa (-0,96 euroa)
– Rahoitustuotot ja -kulut 1,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 7,1 %. Liikevaihto oli 30,8 Meur (33,2 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 9,5 % ja levikkituotot 0,9 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu pääsääntöisesti heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 18,5 %, mikä johtui kovasta kilpailusta ja heikentyneestä markkinasta. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 40 % ja painotuottojen 13 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 6,6 %. Liikevaihto oli 9,9 Meur (10,6 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 11,8 % ja levikkituotot 0,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 12,1 %. Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 49 %, ilmoitustuottojen 38 % ja painotuottojen 12 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 0,3 Meur (0,3 Meur) ja heinä-syyskuussa 0,1 Meur (0,1 Meur).

Tammi-syyskuun kulut olivat 28,0 Meur (29,3 Meur). Kulut laskivat 4,6 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 8,7 Meur (9,0 Meur), lasku 2,6 %. Tammi-syyskuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 7,6 %. Henkilöstökulut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 8,8 % ja poistot pienenivät 8,3 %.

Tammi-syyskuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 3,2 Meur (vuoden 2013 tammi-syyskuussa Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 27 Meur arvonalentumiskirjauksen jälkeen -22,1 Meur). Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 3,2 Meur (4,2 Meur) eli 10,3 % (12,5 %) liikevaihdosta. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 6,3 Meur (liiketappio 17,9 Meur tammi-syyskuussa 2013). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 20,6 (-54,0). Kustannustoiminnan liikevoitto laski 1,0 Meur ja painotoiminnan liikevoitto 0,1 Meur.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 1,3 Meur (vuoden 2013 heinä-syyskuussa 27 Meur arvonalentumiskirjauksen jälkeen -25,8 Meur). Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 1,3 Meur (1,8 Meur) eli 13,0 % (16,6 %) liikevaihdosta. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 2,6 Meur (liiketappio 24,0 Meur heinä-syyskuussa 2013). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 26,4 (-226,3). Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,4 Meur ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 0,04 Meur.

Nettorahoitustuotot olivat tammi-syyskuussa 1,2 Meur (0,04 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,1 Meur (0,1 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1,3 Meur (1,3 Meur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2014 oli -0,1 Meur (+0,7 Meur tammi-syyskuussa 2013). Katsauskauden rahoitustuottoihin sisältyy 2 miljoonan euron myyntivoitto Anvia Oyj:n osakkeista.

Heinä-syyskuun nettorahoitustuotot olivat 1,4 Meur (nettorahoituskulut edellisen vuoden vastaavana aikana 0,3 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,1 Meur (0,1 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 Meur (0,4 Meur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2014 oli -0,1 Meur (+0,05 Meur heinä-syyskuussa 2013). Katsauskauden rahoitustuottoihin sisältyy 2 miljoonan euron myyntivoitto Anvia Oyj:n osakkeista.

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 7,6 Meur (tappio ennen veroja 17,9 Meur tammi-syyskuussa 2013). Verot olivat 0,8 Meur (0,9 Meur) ja katsauskauden tulos 6,8 Meur (-18,8 Meur). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 3,5 Meur (-24,7 Meur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 138,1 Meur (138,4 Meur). Oma pääoma oli 62,3 Meur (57,9 Meur). Raportointipäivänä 30.9.2014 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 103,4 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 69,5 Meur. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 64,0 Meur (68,1 Meur). Omavaraisuusaste oli 46,6 % (43,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,43 euroa (2,25 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 10,5 Meur (1,2 Meur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 12,5 Meur (3,4 Meur). Katsauskauden lopussa konsernin nettovelkaantumisaste oli 81,1 % (109,6 %).

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 3,5 Meur (8,1 Meur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-syyskuussa 2013 oman liiketoiminnan 5,9 Meur lisäksi 2,2 Meur Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta tammi-syyskuussa oli 11,9 Meur (-0,7 Meur), johon sisältyy mm. 2,2 Meur Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta sekä 9,5 Meur luovutustuottoa Anvia Oyj:n osakkeiden myynnistä.

ILKKA-YHTYMÄ MYI OMISTAMANSA ANVIA OYJ:N OSAKKEET ELISA OYJ:LLE

Ilkka-Yhtymä Oyj ja sen tytäryhtiöt I-Mediat Oy ja I-print Oy ovat myyneet 28.8.2014 kaikki omistamansa Anvian Oyj:n osakkeet Elisa Oyj:lle. Osakkeiden kauppahinta oli 9,5 miljoonaa euroa ja Ilkka-Yhtymä-konserni kirjasi myynnistä noin 2 miljoonan euron myyntivoiton.

SANOMALEHDET TIIVISTÄVÄT JOURNALISTISTA YHTEISTYÖTÄÄN LÄNNEN MEDIASSA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy sekä viisi muuta suomalaista lehtikustantajaa ovat allekirjoittaneet 23.6.2014 yhteistyösopimuksen Lännen Median perustamisesta. Sopimuksen myötä perustettava Lännen Media Oy tuottaa sisältöä 12 maakuntalehdelle läntisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Lännen Mediaan kuuluvat lehdet perustavat vuoden 2014 loppuun mennessä 40 hengen valtakunnallisen toimituksen, joka tuottaa sisältöä niin painettuihin lehtiin kuin digi-, verkko- ja mobiilikanaviin.

Yhteistoimitus tuottaa valtakunnallista koti- ja ulkomaan uutissisältöä, ajankohtaisia taustajuttuja, viikonvaihdelukemiston, päivittäiset teemasivut sekä valtakunnallisia verkkouutisia.

Lännen Median perustajalehtiin kuuluvat Ilkka-Yhtymän sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen, Alma Median sanomalehdet Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat ja Pohjolan Sanomat sekä Kaleva, Turun Sanomat, Keskipohjanmaa, Hämeen Sanomat ja samaan yhtiöön kuuluva Forssan lehti.

Lännen Median lehtien kokonaistavoittavuus on lähes kaksi miljoonaa (1 980 000) suomalaista. Painettujen lehtien yhteinen levikki on 516 375 kappaletta (LT 2013) ja lukijamäärä on 1,28 miljoonaa.

ILKKA-YHTYMÄN LEHDET OSITTAIN HSS MEDIAN JAKELUIHIN

Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy on aloittanut Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikolla jakeluyhteistyön HSS Median kanssa.

I-Mediat Oy:n maakuntalehdet Pohjalainen ja Ilkka siirtyivät Pohjanmaan ruotsinkielisissä kunnissa Vaasaa ja Mustasaarta lukuun ottamatta vaiheittain 1.6.2014 alkaen HSS Median jakelupalveluiden asiakkaaksi. Vaasassa ja osassa Mustasaarta säilyy Itellan tuottama varhaisjakelu.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 317 (325) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.5.2014 aloittavansa sopeuttamistoimet kannattavuuden turvaamiseksi. Osana sopeuttamistoimenpiteitä aloitettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstösäästöt toteutetaan pääosin koko henkilöstöä koskevina lomautuksina. Säästöt vastaavat noin yhden viikon lomautusta vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Vapaaehtoisten eläköitymisten ja yt-neuvotteluissa päätettyjen osa-aikaistamisten ja irtisanomisten seurauksena Ilkka-Yhtymästä vähenee pysyvästi noin 10 henkilötyövuotta. Nämä henkilöstösäästöt yhdessä muiden sopeuttamistoimien kanssa johtavat tavoiteltuihin kustannussäästöihin 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2014 aikana.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 65.837 kappaletta, joka on 1,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,2 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1.939.416 kappaletta, joka vastaa 9,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4,8 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,90 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,98 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,11 euroa ja ylin 3,05 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 58,4 Meur.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2013 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2013 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2014 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2018 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 5.5.2014 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Esa Lagerin ja Riitta Viitalan. Seppo Paatelaisen ilmoitettua luopuvansa hallituksen jäsenyydestä, hänen tilalleen loppukaudeksi (kausi päättyy 2015) valittiin Skaala-konsernin toimitusjohtaja, KTM Markku Hautanen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Aukia ja varapuheenjohtajaksi Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen mediamainonnan ja sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan jäävän edellisvuoden tasosta. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2014.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013, ja lisäksi vuonna 2014 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2013 sivulla 63.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2014

7-9/

2013

Muutos

%

1-9/

2014

1-9/

2013

Muutos

%

1-12/

2013

LIIKEVAIHTO 9 918 10 614 -7 30 838 33 186 -7 44 893
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3 2 26 2 8 -76 6
Liiketoiminnan muut tuotot 83 102 -18 300 296 2 392
Materiaalit ja palvelut -3 296 -3 460 -5 -9 996 -10 823 -8 -14 484
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 758 -3 782 -1 -12 722 -12 746   -17 020
Poistot -461 -525 -12 -1 430 -1 559 -8 -2 078
Liiketoiminnan muut kulut -1 204 -1 188 1 -3 829 -4 200 -9 -5 711
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) 1 337 -25 784 105 3 173 -22 064 114 -22 630
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 622 -24 022 111 6 337 -17 904 135 -16 631
Rahoitustuotot ja -kulut 1 416 -284 598 1 219 38 3082 -347
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 4 038 -24 306 117 7 556 -17 866 142 -16 978
Tuloverot -526 -362 45 -766 -893 -14 -1 199
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 3 512 -24 668 114 6 790 -18 759 136 -18 178
               
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,14 -0,96 114 0,26 -0,73 136 -0,71
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665*) 2013: Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn kertaluonteisen alaskirjauksen, 27 Meur (Q3/2013).
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2014

7-9/

2013

Muutos

%

1-9/

2014

1-9/

2013

Muutos

%

1-12/

2013

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 3 512 -24 668 114 6 790 -18 759 136 -18 178
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Myytävissä olevat sijoitukset              
 Käyvän arvon muutokset -14     -26 2 -1295 2
 Siirretty tuloslaskelmaan 124     126      
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 87 48 83 -130 -106 -22 -342
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot -22     -20 -1 -3679 11
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 176 48 268 -50 -105 53 -328
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 688 -24 620 115 6 740 -18 864 136 -18 506
                 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/

2014

7-9/

2013

Muutos % 1-9/

2014

1-9/

2013

Muutos % 1-12/

2013

Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 8 708 9 237 -6 26 848 28 289 -5 38 098
Segmenttien välinen liikevaihto 17 31 -45 63 115 -45 159
Kustannustoiminta yhteensä 8 725 9 268 -6 26 912 28 404 -5 38 257
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 210 1 377 -12 3 990 4 897 -19 6 795
Segmenttien välinen liikevaihto 1 675 1 701 -2 5 064 5 195 -3 6 968
Painotoiminta yhteensä 2 885 3 078 -6 9 053 10 091 -10 13 763
               
Kohdistamattomat              
Segmenttien välinen liikevaihto 560 567 -1 1 680 1 701 -1 2 269
Kohdistamattomat yhteensä 560 567 -1 1 680 1 701 -1 2 269
               
Segm. välinen liikevaihto -2 252 -2 299 -2 -6 807 -7 010 -3 -9 395
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 918 10 614 -7 30 838 33 186 -7 44 893

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/

2014

7-9/

2013

Muutos

%

1-9/

2014

1-9/

2013

Muutos

%

1-12/

2013

Kustannustoiminta 830 1 263 -34 2 250 3 256 -31 4 594
Painotoiminta 452 408 11 1 192 1 254 -5 1 827
Osakkuusyhtiöt 1 337 -25 784 105 3 173 -22 064 114 -22 630
Kohdistamattomat 3 92 -97 -278 -349 20 -422
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 622 -24 022 111 6 337 -17 904 135 -16 631

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 9/2014 9/2013 Muutos

%

12/2013
Kustannustoiminta 15 157 14 000 8 9 252
Painotoiminta 9 783 9 612 2 8 788
Kohdistamattomat 113 202 114 793 -1 115 762
Konsernin varat yhteensä 138 143 138 405   133 802

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 9/2014 9/2013 Muutos

%

12/2013
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 606 857 -29 789
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 156 195 -20 182
Aineelliset hyödykkeet 10 521 11 812 -11 11 459
Osuudet osakkuusyhtiöissä 104 207 104 360   103 492
Myytävissä olevat sijoitukset 2 952 10 668 -72 10 668
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567      
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 119 537 128 421 -7 127 118
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 547 549   483
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 059 3 698 10 2 866
Tuloverosaaminen 442 997 -56 96
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 092 1 306 -16 1 259
Rahat ja pankkisaamiset 12 466 3 434 263 1 980
LYHYTAIK. VARAT 18 605 9 984 86 6 684
         
VARAT YHTEENSÄ 138 143 138 405   133 802
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416   6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 715 48 623   48 635
Kertyneet voittovarat 7 133 2 814 153 3 040
OMA PÄÄOMA 62 265 57 853 8 58 091
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 145 152 -5 216
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 61 654 66 365 -7 60 432
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 88 102 -13 88
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 61 887 66 620 -7 60 736
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 369 1 773 34 5 947
Ostovelat ja muut velat 11 032 11 219 -2 8 768
Tuloverovelka 590 941 -37 260
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 13 991 13 932   14 975
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 138 143 138 405   133 802

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-9/

2014

1-9/

2013

 1-12/

2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/ tappio 6 790 -18 759 -18 178
Oikaisut -2 244 24 457 26 229
Käyttöpääoman muutos 548 1 427 408
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

5 094 7 125 8 459
Maksetut korot -807 -846 -1 749
Saadut korot 22 25 35
Saadut osingot liiketoiminnasta 55 2 337 2 344
Muut rahoituserät -33 344 333
Maksetut välittömät verot -874 -858 -920
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3 456 8 127 8 502
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-254 -1 313 -1 398
Saatu pääomanpalautus 2 249    
Investoinnit sijoituksiin -29 -18 -18
Luovutustulot sijoituksista 10 056 138 138
Myönnetyt lainat -567    
Saadut osingot investoinneista 484 507 528
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 11 938 -686 -750
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 15 395 7 441 7 753
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 361 -2 452 -4 217
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 548 -3 818 -3 818
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -4 909 -6 270 -8 035
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 10 486 1 171 -282
       
Rahavarat katsauskauden alussa 1 980 2 263 2 263
Rahavarat katsauskauden lopussa 12 466 3 434 1 980

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  9/2014 9/2013 12/2013
Tulos/osake (eur) 0,26 -0,73 -0,71
Oma pääoma/osake (eur) 2,43 2,25 2,26
Henkilöstö keskimäärin 317 325 321
Investoinnit (1 000 eur) *) 315 1 338 1 423
Korolliset velat (1 000 eur) 64 023 68 138 66 379
Omavaraisuusaste, % 46,6 43,2 44,2
Nettovelkaantumisaste, % 81,1 109,6 108,7
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-9/ 2013 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567
Katsauskauden laaja tulos   2     -18 865 -18 864
Osingonjako         -3 850 -3 850
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2013 6 416 101 48 498 24 2 814 57 853

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2014 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091
Katsauskauden laaja tulos   80     6 660 6 740
Osingonjako         -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2014 6 416 193 48 498 24 7 133 62 265

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 9/2014 9/2013 12/2013
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 56 733 45 795 49 680
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 4 010 4 059 4 059

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-9/

2014

1-9/

2013

Muutos

%

1-12/

2013

Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 459 11 862 -3 11 862
Lisäykset 224 1 199 -81 1 266
Vähennykset -4      
Tilikauden poistot -1 157 -1 248 -7 -1 670
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 10 521 11 812 -11 11 459

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 9/2014 9/2013 12/2013
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 194 189 261
Muulle lähipiirille 625 669 860
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 328 379 464
Muulta lähipiiriltä 4 29 29
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567    
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 31 22 48
Muulta lähipiiriltä 31 73 61
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 57 22 16

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 9/2014 9/2013 12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 782 748 989

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 9/2014 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 092 1 092    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 532   1 532  
YHTEENSÄ 2 623 1 092 1 532  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 834   1 834  
YHTEENSÄ 1 834   1 834  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 9/2013 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 306 1 306    
Myytävissä olevat sijoitukset 9 248   9 248  
YHTEENSÄ 10 554 1 306 9 248  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 781   1 781  
YHTEENSÄ 1 781   1 781  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 419 tuhatta euroa 9/2013) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi