Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 4.8.2014, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2014

TAMMI-KESÄKUU 2014
– Liikevaihto 20,9 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa)
– Kokonaiskustannukset laskivat 5,5 %
– Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,9 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto 17,8 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 9,0 %(10,6 %)
– Voitto ennen veroja 3,5 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa)
– Tulos/ osake 0,13 euroa (0,23 euroa)
– Omavaraisuusaste 45,0 % säilyi hyvällä tasolla

HUHTI-KESÄKUU 2014
– Liikevaihto 10,8 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,2 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto 23,4 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 11,3 %(13,3 %)
– Voitto ennen veroja 2,8 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa)
– Tulos/ osake 0,10 euroa (0,16 euroa)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 7,3 %. Liikevaihto oli 20,9 Meur (22,6 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,8 %. Ilmoitustuotot laskivat 8,4 % ja levikkituotot 1,1 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu pääsääntöisesti heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 21,0 %, mikä johtui kovasta kilpailusta ja heikentyneestä markkinasta. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 45 %, ilmoitustuottojen 41 % ja painotuottojen 13 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7,0 %. Liikevaihto oli 10,8 Meur (11,6 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 5,3 % ja levikkituotot 3,0 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 21,3 %. Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 43 %, ilmoitustuottojen 42 % ja painotuottojen 14 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 Meur (0,2 Meur) ja huhti-kesäkuussa 0,1 Meur (0,1 Meur).

Tammi-kesäkuun kulut olivat 19,3 Meur (20,4 Meur). Kulut laskivat 5,5 %. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 9,7 Meur (10,1 Meur), lasku 4,8 %. Tammi-kesäkuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 9,0 %. Henkilöstökulut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.5.2014 aloittavansa sopeuttamistoimet kannattavuuden turvaamiseksi. Osana sopeuttamistoimenpiteitä aloitettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstösäästöt toteutetaan pääosin koko henkilöstöä koskevina lomautuksina. Säästöt vastaavat noin yhden viikon lomautusta vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 12,9 %. Poistot pienenivät 6,4 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli tammi-kesäkuussa 1,8 Meur (3,7 Meur). Konsernin liikevoitto oli 3,7 Meur (6,1 Meur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 39,3 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 17,8 (27,1). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1,9 Meur (2,4 Meur) eli 9,0 % (10,6 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,6 Meur ja painotoiminnan liikevoitto 0,1 Meur.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 1,3 Meur (2,3 Meur). Konsernin liikevoitto oli 2,5 Meur (3,9 Meur). Liikevoitto laski vertailukaudesta 34,6 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 23,4 (33,3). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1,2 Meur (1,5 Meur) eli 11,3 % (13,3 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,3 Meur ja painotoiminnan liikevoitto 0,1 Meur.

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 0,2 Meur (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 0,3 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,1 Meur (-0,04 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 0,9 Meur (0,9 Meur). Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2014 oli -0,02 Meur (+0,6 Meur tammi-kesäkuussa 2013).

Huhti-kesäkuun nettorahoitustuotot olivat 0,3 Meur (0,5 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 0,0 Meur (-0,03 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 0,4 Meur (0,4 Meur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2014 oli -0,02 Meur (+0,4 Meur huhti-kesäkuussa 2013).

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 3,5 Meur (6,4 Meur). Verot olivat 0,2 Meur (0,5 Meur) ja katsauskauden tulos 3,3 Meur (5,9 Meur). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 2,6 Meur (4,0 Meur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 134,9 Meur (164,2 Meur). Oma pääoma oli 58,6 Meur (82,5 Meur). Raportointipäivänä 30.6.2014 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 102,0 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 60,9 Meur. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 64,0 Meur (68,1 Meur). Omavaraisuusaste oli 45,0 % (51,8 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,28 euroa (3,21 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 0,3 Meur (vähennys 0,4 Meur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2,3 Meur (1,8 Meur).

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 2,7 Meur (6,1 Meur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-kesäkuussa 2013 oman liiketoiminnan 3,9 Meur lisäksi 2,2 Meur Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli 2,6 Meur (-0,3 Meur). Tammi-kesäkuussa 2014 investointien rahavirtaan sisältyy 2,2 Meur Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

SANOMALEHDET TIIVISTÄVÄT JOURNALISTISTA YHTEISTYÖTÄÄN LÄNNEN MEDIASSA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy sekä viisi muuta suomalaista lehtikustantajaa ovat allekirjoittaneet 23.6.2014 yhteistyösopimuksen Lännen Median perustamisesta. Sopimuksen myötä perustettava Lännen Media Oy tuottaa sisältöä 12 maakuntalehdelle läntisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Lännen Mediaan kuuluvat lehdet perustavat vuoden 2014 loppuun mennessä 40 hengen valtakunnallisen toimituksen, joka tuottaa sisältöä niin painettuihin lehtiin kuin digi-, verkko- ja mobiilikanaviin.

Yhteistoimitus tuottaa valtakunnallista koti- ja ulkomaan uutissisältöä, ajankohtaisia taustajuttuja, viikonvaihdelukemiston, päivittäiset teemasivut sekä valtakunnallisia verkkouutisia.

Lännen Median perustajalehtiin kuuluvat Ilkka-Yhtymän sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen, Alma Median sanomalehdet Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat ja Pohjolan Sanomat sekä Kaleva, Turun Sanomat, Keskipohjanmaa, Hämeen Sanomat ja samaan yhtiöön kuuluva Forssan lehti.

Lännen Median lehtien kokonaistavoittavuus on lähes kaksi miljoonaa (1 980 000) suomalaista. Painettujen lehtien yhteinen levikki on 516 375 kappaletta (LT 2013) ja lukijamäärä on 1,28 miljoonaa.

ILKKA-YHTYMÄN LEHDET OSITTAIN HSS MEDIAN JAKELUIHIN

Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy on aloittanut Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikolla jakeluyhteistyön HSS Median kanssa.

I-Mediat Oy:n maakuntalehdet Pohjalainen ja Ilkka siirtyvät Pohjanmaan ruotsinkielisissä kunnissa Vaasaa ja Mustasaarta lukuun ottamatta vaiheittain 1.6.2014 alkaen HSS Median jakelupalveluiden asiakkaaksi. Maanantaisin, jolloin HSS Median sanomalehdet eivät ilmesty, Pohjalainen ja Ilkka jaetaan Itellan toimesta päiväpostin yhteydessä. Vaasassa ja osassa Mustasaarta säilyy Itellan tuottama seitsemänpäiväinen varhaisjakelu.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 312 (322) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.5.2014 aloittavansa sopeuttamistoimet kannattavuuden turvaamiseksi. Osana sopeuttamistoimenpiteitä aloitettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstösäästöt toteutetaan pääosin koko henkilöstöä koskevina lomautuksina. Säästöt vastaavat noin yhden viikon lomautusta vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Vapaaehtoisten eläköitymisten ja yt-neuvotteluissa päätettyjen osa-aikaistamisten ja irtisanomisten seurauksena Ilkka-Yhtymästä vähenee pysyvästi noin 10 henkilötyövuotta. Nämä henkilöstösäästöt yhdessä muiden sopeuttamistoimien kanssa johtavat tavoiteltuihin kustannussäästöihin 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2014 aikana.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 41.843 kappaletta, joka on 1,0 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,2 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1.228.751 kappaletta, joka vastaa 5,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3,2 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,49 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,98 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,20 euroa ja ylin 3,05 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 62,9 Meur.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2013 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2013 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2014 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2018 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 5.5.2014 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Esa Lagerin ja Riitta Viitalan. Seppo Paatelaisen ilmoitettua luopuvansa hallituksen jäsenyydestä, hänen tilalleen loppukaudeksi (kausi päättyy 2015) valittiin Skaala-konsernin toimitusjohtaja, KTM Markku Hautanen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Aukia ja varapuheenjohtajaksi Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2014.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013, ja lisäksi vuonna 2014 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2013 sivulla 63.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2014

4-6/

2013

Muutos

%

1-6/

2014

1-6/

2013

Muutos

%

1-12/

2013

LIIKEVAIHTO 10 777 11 585 -7 20 921 22 572 -7 44 893
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1 1 51 -1 6 -115 6
Liiketoiminnan muut tuotot 102 101 1 217 194 12 392
Materiaalit ja palvelut -3 484 -3 755 -7 -6 700 -7 362 -9 -14 484
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 453 -4 403 1 -8 963 -8 963   -17 020
Poistot -480 -511 -6 -969 -1 035 -6 -2 078
Liiketoiminnan muut kulut -1 249 -1 481 -16 -2 625 -3 012 -13 -5 711
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) 1 309 2 322 -44 1 836 3 720 -51 -22 630
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 523 3 859 -35 3 716 6 118 -39 -16 631
Rahoitustuotot ja -kulut 284 485 -41 -198 323 -161 -347
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2 807 4 344 -35 3 518 6 440 -45 -16 978
Tuloverot -204 -361 -43 -241 -532 -55 -1 199
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 603 3 982 -35 3 277 5 909 -45 -18 178
               
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,10 0,16 -35 0,13 0,23 -45 -0,71
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665

*) 1-12/2013: Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn kertaluonteisen alaskirjauksen, 27 Meur (Q3/2013).
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2014

4-6/

2013

Muutos

%

1-6/

2014

1-6/

2013

Muutos

%

1-12/

2013

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 603 3 982 -35 3 277 5 909 -45 -18 178
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Myytävissä olevat sijoitukset              
 Käyvän arvon muutokset -13     -12 2 -708 2
 Siirretty tuloslaskelmaan       2      
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -205 -239 14 -217 -154 -41 -342
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 3     2     11
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -215 -239 10 -225 -152 -48 -328
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 387 3 744 -36 3 052 5 756 -47 -18 506
                 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2014

4-6/

2013

Muutos % 1-6/

2014

1-6/

2013

Muutos % 1-12/

2013

Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 9 265 9 664 -4 18 140 19 052 -5 38 098
Segmenttien välinen liikevaihto 22 47 -54 46 84 -45 159
Kustannustoiminta yhteensä 9 287 9 711 -4 18 187 19 136 -5 38 257
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 512 1 921 -21 2 780 3 520 -21 6 795
Segmenttien välinen liikevaihto 1 702 1 720 -1 3 389 3 494 -3 6 968
Painotoiminta yhteensä 3 214 3 641 -12 6 169 7 014 -12 13 763
               
Kohdistamattomat              
Segmenttien välinen liikevaihto 560 567 -1 1 120 1 134 -1 2 269
Kohdistamattomat yhteensä 560 567 -1 1 120 1 134 -1 2 269
               
Segm. välinen liikevaihto -2 284 -2 334 -2 -4 555 -4 712 -3 -9 395
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 777 11 585 -7 20 921 22 572 -7 44 893

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2014

4-6/

2013

Muutos

%

1-6/

2014

1-6/

2013

Muutos

%

1-12/

2013

Kustannustoiminta 921 1 215 -24 1 420 1 993 -29 4 594
Painotoiminta 410 529 -23 740 846 -12 1 827
Osakkuusyhtiöt 1 309 2 322 -44 1 836 3 720 -51 -22 630
Kohdistamattomat -117 -207 43 -281 -440 36 -422
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 523 3 859 -35 3 716 6 118 -39 -16 631

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-6/2014 1-6/2013 Muutos

%

1-12/2013
Kustannustoiminta 12 800 13 781 -7 9 252
Painotoiminta 9 186 9 723 -6 8 788
Kohdistamattomat 112 959 140 646 -20 115 762
Konsernin varat yhteensä 134 945 164 150 -18 133 802

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 6/2014 6/2013 Muutos

%

12/2013
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 646 927 -30 789
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 164 208 -21 182
Aineelliset hyödykkeet 10 829 12 114 -11 11 459
Osuudet osakkuusyhtiöissä 102 783 130 097 -21 103 492
Myytävissä olevat sijoitukset 10 284 10 668 -4 10 668
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567      
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 125 803 154 541 -19 127 118
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 543 593 -8 483
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 530 4 692 -3 2 866
Tuloverosaaminen 582 900 -35 96
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 162 1 583 -27 1 259
Rahat ja pankkisaamiset 2 325 1 842 26 1 980
LYHYTAIK. VARAT 9 143 9 610 -5 6 684
         
VARAT YHTEENSÄ 134 945 164 150 -18 133 802
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416   6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 626 48 623   48 635
Kertyneet voittovarat 3 534 27 434 -87 3 040
OMA PÄÄOMA 58 576 82 473 -29 58 091
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 169 148 15 216
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 61 644 66 359 -7 60 432
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 88 102 -13 88
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 61 902 66 608 -7 60 736
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 378 1 781 34 5 947
Ostovelat ja muut velat 11 772 12 737 -8 8 768
Tuloverovelka 317 551 -42 260
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 14 467 15 069 -4 14 975
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 134 945 164 150 -18 133 802

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-6/

2014

1-6/

2013

 1-12/

2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/ tappio 3 277 5 909 -18 178
Oikaisut -474 -2 484 26 229
Käyttöpääoman muutos 1 128 1 783 408
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

3 931 5 208 8 459
Maksetut korot -603 -620 -1 749
Saadut korot 15 17 35
Saadut osingot liiketoiminnasta 55 2 321 2 344
Muut rahoituserät -22 -23 333
Maksetut välittömät verot -714 -793 -920
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2 662 6 110 8 502
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-153 -888 -1 398
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 34    
Saatu pääomanpalautus 2 249    
Investoinnit muihin sijoituksiin -14 -18 -18
Luovutustulot muista sijoituksista 561 138 138
Myönnetyt lainat -567    
Saadut osingot investoinneista 484 506 528
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 592 -261 -750
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 5 254 5 849 7 753
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 361 -2 452 -4 217
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 548 -3 817 -3 818
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -4 909 -6 270 -8 035
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 345 -421 -282
       
Rahavarat katsauskauden alussa 1 980 2 263 2 263
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 325 1 842 1 980

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  6/2014 6/2013 12/2013
Tulos/osake (eur) 0,13 0,23 -0,71
Oma pääoma/osake (eur) 2,28 3,21 2,26
Henkilöstö keskimäärin 312 322 321
Investoinnit (1 000 eur) *) 197 1 197 1 423
Korolliset velat (1 000 eur) 64 022 68 139 66 379
Omavaraisuusaste, % 45,0 51,8 44,2
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/ 2013 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567
Katsauskauden laaja tulos   2     5 755 5 756
Osingonjako         -3 850 -3 850
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2013 6 416 101 48 498 24 27 434 82 473

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2014 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091
Katsauskauden laaja tulos   -8     3 060 3 052
Osingonjako         -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2014 6 416 104 48 498 24 3 534 58 576

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 6/2014 6/2013 12/2013
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 49 756 37 416 49 680
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 4 010 4 059 4 059

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-6/

2014

1-6/

2013

Muutos

%

1-12/

2013

Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 459 11 862 -3 11 862
Lisäykset 160 1 078 -85 1 266
Vähennykset -4      
Tilikauden poistot -785 -826 -5 -1 670
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 10 829 12 114 -11 11 459

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 6/2014 6/2013 12/2013
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 129 129 261
Muulle lähipiirille 417 450 860
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 228 264 464
Muulta lähipiiriltä 3 2 29
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567    
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 23 24 48
Muulta lähipiiriltä 62 99 61
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 63 14 16

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 6/2014 6/2013 12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 550 516 989

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 6/2014 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 162 1 162    
Myytävissä olevat sijoitukset 8 864   8 864  
YHTEENSÄ 10 026 1 162 8 864  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 718   1 718  
YHTEENSÄ 1 718   1 718  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 6/2013 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 583 1 583    
Myytävissä olevat sijoitukset 9 248   9 248  
YHTEENSÄ 10 832 1 583 9 248  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 827   1 827  
YHTEENSÄ 1 827   1 827  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 419 tuhatta euroa 6/2013) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi