Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 4.6.2014, klo 9.30

ILKKA-YHTYMÄN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.5.2014 aloittavansa sopeuttamistoimet kannattavuuden turvaamiseksi. Osana sopeuttamistoimenpiteitä aloitettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstösäästöt toteutetaan pääosin koko henkilöstöä koskevina lomautuksina. Säästöt vastaavat noin yhden viikon lomautusta vuoden 2014 aikana. Vapaaehtoisten eläköitymisten ja yt-neuvotteluissa päätettyjen osa-aikaistamisten ja irtisanomisten seurauksena Ilkka-Yhtymästä vähenee pysyvästi noin 10 henkilötyövuotta. Nämä henkilöstösäästöt yhdessä muiden sopeuttamistoimien kanssa johtavat tavoiteltuihin kustannussäästöihin 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2014 aikana.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi