Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 6.5.2014, klo 8.30

ILKKA-YHTYMÄ ALOITTAA SOPEUTTAMISTOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI

Ilmoitus- ja painotyömarkkinoiden kehitys on edelleen heikentynyt koko Suomessa alkuvuonna 2014. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa niiden ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevoitto oli edellisvuotta heikompi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä ja konsernin koko vuoden oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan viime vuodesta.

Edellä mainituista syistä johtuen Ilkka-Yhtymässä aloitetaan sopeuttamistoimet kannattavuuden turvaamiseksi. Näillä toimenpiteillä haetaan noin 0,6 miljoonan euron kustannussäästöjä vuonna 2014. Osana sopeuttamistoimenpiteitä aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Neuvottelut saattavat johtaa henkilöstön lomautuksiin ja/tai alle 10 henkilön osa-aikaistamisiin tai irtisanomisiin.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi