Ilkka-Yhtymä Oyj    Pörssitiedote 3.3.2014, klo 16.35

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 24.4.2014, että hallintoneuvoston jäsenmäärä säilyy ennallaan (25).

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 5.5.2014 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroiset jäsenet Esa Lager ja Riitta Viitala valitaan uudelleen. Seppo Paatelainen on ilmoittanut luopuvansa hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen loppukaudeksi (kausi päättyy 2015) ehdotetaan valittavaksi Skaala-konsernin toimitusjohtaja, KTM Markku Hautanen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi